Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. 8. Спот-ринок та його звичаї

4.8. Спот-ринок та його звичаї

 

Валютний ринок як на глобальному, так і на локальному рівні поділяється на поточний та строковий. Основа поділу — відмінність у датах укладення угод і датах розрахунку за угодами (дата виконання угоди). Спот-ринок — це ринок негайної поставки валюти. Найбільш частими є угоди з терміном розрахунку через два робочі дні після дня її укладення за курсом, зафіксованим в угоді.

Валютна операція спот — це операція, у процесі якої дві сторони обмінюються двома різними валютами за погодженим обмінним курсом з розрахунком через два робочі дні.

Термін «спот» відомий з часів, коли угоди відбувалися «з розрахунком на місці» (on the spot), а фактичне постачання валют — через два робочі дні. Відтоді технології істотно змінилися і нині забезпечують практично миттєвий зв’язок, але і сьогодні більшість угод спот передбачає постачання фінансових інструментів через два робочі дні.

Ринок таких угод називають спотовим ринком, відповідно називається і валютний курс. Світовий ринок спот за різними оцінками становить від 70 до 80 % усього валютного ринку і є визначальним для решти валютного середовища. Таку поширеність ринку можна пояснити доступністю, яка, у свою чергу, забезпечує велику кількість учасників. Доступність розглядається під кутом зору відносної простоти спот-операції. До того ж вирішальним є переважаючий попит саме на негайні операції — можливість у короткий термін обміняти певну суму валюти й отримати еквівалент. Наявність величезної кількості учасників ринку роблять його найліквіднішим. Усі ці складові зумовлюють таку значну перевагу поточного валютного ринку над іншими.

До 1992 р. не було єдиного, визнаного в усьому світі, узгодженого набору курсів валют [5, с. 223]. Тому інформація в різних довідниках, якими користувалися інвестори та широкі ділові кола, іноді мала значні відмінності. Ця проблема ще більш ускладнилася, коли ринкові умови стали гнучкішими. Розроблені компанією REUTERS у співробітництві з провідними практиками лондонського фінансового ринку світові стандарти курсів валют тепер використовуються всіма інвесторами для оцінювання поточної та перспективної кон’юнктури ринку [5, с. 223]. Більш того, зараз через мережу інформаційних терміналів таких агентств, як REUTERS, DOW JONES TELERATE, BLOOMBERG та дрібніших їх аналогів, надається інформація про динаміку валютного курсу на поточному та строковому світовому міжбанківському валютному ринку в режимі реального часу. Завдяки цьому кожне нове котирування, виставлене будь-яким банком світу, з’єднаним з терміналом REUTERS або DOW JONES TELERATE, цієї ж миті стає відомим для всіх інших мільйонів користувачів цих систем.

Головним атрибутом спотового ринку є валютний курс — ціна однієї валюти виражена в одиницях іншої валюти. Курс спот являє собою втілення поточного співвідношення ринкового попиту та пропозиції. Залежно від швидкості зміни рівнів попиту та пропозиції відбуваються відповідні зміни поточного курсу. У техніч­ному сенсі зміна курсу за певний проміжок часу може бути зображена як набір поновлюваних котирувань (тіків) учасників валютного ринку. На світовому міжбанківському валютному ринку в години найбільшої активності середня частота змін котирувань (курсів) сягає 50—60 разів за хвилину, тобто кожної секунди може з’являтися новий курс.

Звичаї спот-ринку:

здійснення платежів протягом двох робочих банківських днів без нарахування процентної ставки на суму поставленої вартості;

операції здійснюються переважно на базі комп’ютерної торгівлі з підтвердженням електронними повідомленнями (авізо) протягом наступного робочого дня;

існування твердих валютних курсів: якщо дилер великого банку цікавиться котируванням іншого банку, повідомлені йому валютні курси є обов’язковими для виконання операції з купівлі-продажу валюти.

Ці звичаї не зафіксовано в спеціальних міжнародних конвенціях, але їх точно дотримуються всі учасники цього ринку.

На рис. 4.9, наведеному нижче, показані основні моменти валютних операцій.

 

Рис. 4.9. Основні моменти валютної операції

На валютному ринку маркет-мейкери пропонують двосторонні котирування бід і аск (офер) конкретних валют. Котирування являє собою ціну купівлі і продажу валюти проти базової валюти, звичайно американського долара. Наприклад, долар/єна = 131,700 – 131,780. Валюта, яку котирують проти базової валюти, називається зустрічною.

Для того щоб котирування сприймалися однозначно, учасники ринку дотримуються певних правил:

Вказують, яка валюта є базовою.

Курс, за яким клієнт купує зустрічну валюту (тобто продає базову валюту), вказується в лівій частині котирування, а курс, за яким продає зустрічну валюту (тобто купує базову валюту), —
у правій частині котирування.

У прикладі, наведеному вище, клієнт може купити японські єни за американські долари за курсом 131,700 єни за 1 дол. і продати їх за курсом 131,780 єни за 1 дол. Спред курсів бід/офер завжди сприятливий для маркет-мейкера і є основним джерелом їх доходу.

Показуючи спред бід/офер, маркет-мейкер вказує курс, за яким він готовий купити базову валюту, ліворуч, а курс, за яким він готовий продати базову валюту, — праворуч.

Як уже зазначалося, зі більшістю угод спот постачання здійснюється через два робочі дні з моменту укладення угоди. Дата постачання валют називається датою валютування. Наприклад, для угоди, укладеної в понеділок, датою валютування буде середа.

Дата
укладення угоди

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата
валютування

Середа

Четвер

П’ятниця

Понеділок

Вівторок

Якщо в якій-небудь із країн, що мають здійснити валютні операції, на наступні два дні припадає вихідний, то дата валютування пересувається на один день. У нашому прикладі — на четвер.

На ринку спот котируються курси (купівлі) «бід» і «офер», або «аск» (продажу), за якими маркет-мейкер купує і продає базову валюту.

 

У табл. 4.8 узагальнено показано, що означають котирування бід і офер на прикладі валютної пари долар/євро.

Таблиця 4.8

ВИДИ КОТИРУВАНЬ

Котирування:
USD/EUR

Маркет-мейкер
пропонує

Маркет-мейкер
може

Бід

Купити USD,
продати EUR

Продати USD,
купити EUR

Офер

Продати USD,
купити EUR

Купити USD,
продати EUR

 

Маркет-мейкер купує за нижчою ціною, а продає за вищою.

Для позначення валютних пар, як у разі прямого, так і зворотного котирування, використовуються звичайні коди з літер валют, однак деякі валютні пари також мають свої назви:

GBP/USD — кабель (Cable);

USD/CHF — долар-свисі (Dollar US-Swissi);

USD/EUR — долар-євро (Dollar US-EUR).

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+