Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. 9. Строковий валютний ринок

4.9. Строковий валютний ринок

 

Строкова валютна операція — це операція, пов’язана з поставкою валюти на строк більше ніж три дні з дня її укладення.

На валютному ринку строкових операцій розрізняють:

ринок форвардних угод;

ринок угод «своп»;

ринок ф’ючерсних контрактів;

ринок опціонів.

Серед учасників строкового валютного ринку слід розрізняти хеджекерів, спекулянтів (позиційних та скалперів), арбітражерів і трейдерів. Хеджекери здійснюють конверсійні операції, намагаючись закрити свої відкриті валютні позиції. Спекулянти свідомо беруть на себе валютний ризик, підтримуючи відкриту позицію для отримання прибутку від непрохеджованої валютної позиції. Позиційні спекулянти підтримують відкриті позиції протягом тривалого періоду — до кількох місяців. Скалпери грають на зміні курсів протягом однієї торгової сесії, систематично закриваючи позиції в кінці кожного робочого дня. Арбітражери здійснюють купівлю іноземної валюти на одному валютному ринку з одночасним продажем її на іншому валютному ринку. Вони відкривають протилежні позиції щодо однієї валюти на різні (однакові) строки на одному чи кількох взаємозв’язаних ринках, змен­шуюючи величину валютно-курсового ризику. Трейдери купують валюту за дорученням та за рахунок клієнта в торговому залі біржі за комісійну винагороду.

Оскільки строковий валютний ринок є похідним від валютного ринку спот, зазначені фінансові інструменти називають ще похідними інструментами, або деривативами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+