Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.10. Форвардні валютні ринки

4.10. Форвардні валютні ринки

 

Другим за місцем, але не за значенням, у структурі валютного ринку є форвардний ринок. Форвардний ринок — це ринок, де котируються форвардні курси й укладаються угоди (контракти). Форвардна угода є угодою між банком та іншою стороною (банк, клієнт тощо) обміняти одну валюту на іншу у визначений день у майбутньому за курсом, зафіксованим під час укладення угоди. Дата розрахунків має назву «дата постачання», а курс, за яким відбудеться обмін, — «форвардний».

У міжбанківському форексному бізнесі форвардний ринок існує з усіх основних валют з котируваннями терміном до одного року. Типовими котируваннями є один, три, шість, дев’ять місяців та один рік. Для форвардного ринку характерна залежність: чим довші терміни, тим менша ліквідність. Однак для основних валют цілком імовірним є укладення угоди на термін до п’яти років [14, с. 190].

Поняття форвардного контракту тісно пов’язане з поточними процентними ставками на валюти, які є предметом угоди і спот-курсом між цими валютами. Розглянемо спрощений приклад: маємо спот-курс 1 дол. = 1,6500 євро. Долар США тут базова валюта, євро — котирувана. Тримісячні процентні ставки на ці валюти відповідно дорівнюють: долар — 4 % річних, євро — 6 %. Отже, марка коштує більше, ніж долар, тому, якщо розмістити еквівалентні спот-курсу суми євро та доларів у банківський депозит на три місяці відповідно під 6 % та 4 %, по закінченні строку депозиту ми отримаємо суму євро, більшу за суму доларів, за умови збереження спот-курсу. Перевіримо це твердження:

За 1 млн дол. США під 4 % на три місяці отримаємо процентів 10 000 дол.

За 1,65 млн євро під 6 % на три місяці отримаємо процентів 24 750 євро.

Конвертуємо: євро в долар за курсом 1,65 і отримаємо 15 000 євро.

Як бачимо з прикладу, сума отриманих процентів від депозиту в євро на 5 тис. дол. вища від процентів за депозитом у доларах за той самий проміжок часу.

Відображений ефект є основою розрахунку форвардного курсу. Саме форвардний курс ураховує різницю у вартостях окремих валют у часі і дозволяє безпомилково визначати майбутню вартість однієї валюти відносно іншої.

Попит на форвардні угоди формується транснаціональними компаніями, суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, валют­ними спекулянтами.

На ринку набули популярності два види форвардних валютних операцій:

звичайні форвардні угоди, або форвардні «аутрайти» (out­right);

валютні свопи.

Котирування валютних форвардів виражаються у форвардних пунктах. При цьому котируються не обмінні курси, а диференціали процентних ставок. Варто запам’ятати: форвардний курс не є пророкуванням майбутнього курсу спот.

Форвард «аутрайт» — валютна операція, що укладається сьогодні на купівлю однієї валюти за іншу за погодженим курсом з постачанням на певну дату в майбутньому.

Обмін коштами до дати постачання не відбувається. Це правило допоможе запам’ятати, що потрібно робити. Котирування опускаються — віднімайте. Котирування піднімаються — додавайте (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Котирування валютних форвардів

Отже, форвардні операції «аутрайт» характеризуються такими особливостями:

являють собою позабіржові угоди, що не обертаються;

валюти поставляються на майбутнє за курсом, установленим у момент укладення угоди;

обмін валют на спот-дату не відбувається;

котирування здійснюється у форвардних пунктах;

форвардні курси розраховуються на основі спот-курсу і фор­вардних пунктів;

форвардні пункти визначаються різницею процентних ставок між двома валютами; вони не є пророкуванням майбутнього спот-курсу.

Форвардна угода «аутрайт» — це угода між двома сторонами про обмін двома різними валютами за курсом, погодженим сьогодні, з постачанням у визначену майбутню дату. Що відрізняє форвард «аутрайт» від угоди спот? Розглянемо такий приклад.

Приклад:

Сьогодні, 26 березня 2005 р., корпоративний клієнт банку, що перебуває у Франкфурті, виявляє бажання купити американські долари за євро через три місяці. У цього клієнта є євро і немає доларів, але він купив запасні частини до обладнання в США і знає, що рахунок буде виставлений в американських доларах. Що робити в цій ситуації? Розглянемо такі можливі сценарії.

Сценарій 1. Можна чекати, нічого не починаючи, сподіваючись, що курс американського долара залишиться колишнім або піде вниз.

Сценарій 2. Можна купити сьогодні американські долари за спот-курсом і розмістити їх на три місяці на грошовому ринку.

Сценарій 3. Можна укласти форвардну угоду «аутрайт», тобто купити американські долари сьогодні з постачанням через три місяці.

На якому варіанті зупинитись? Будемо виходити з таких результатів.

Сценарій 1. У цьому випадку клієнт чекає три місяці, а потім реалізує угоду на ринку спот. А якщо за цей час курс американського долара відносно євро зростає? Для купівлі доларів потрібна буде більша сума в євро.

Сценарій 2. Цей сценарій розглядає дві угоди. Угода спот — придбання доларів і продаж євро. Якщо клієнт не має готівки в євро, для виконання угоди спот щодо продажу євро проти доларів, йому потрібен кредит, що пов’язано з виплатою відповідного процента.

Сценарій 3. Цей варіант дає змогу провести тільки одну угоду, в момент здійснення якої не потрібно капіталу. Корпоративний клієнт отримує котирування тримісячного долар/євро форварда «аутрайт» у форвардних пунктах. Форвардний курс визначається додаванням/відніманням форвардних пунктів до/із спот-курсу.

Наведений нижче рис. 4.11 демонструє послідовність подій при здійсненні форвардної угоди «аутрайт».

 

Рис. 4.11. Форвардна угода «аутрайт»

На рис. 4.11 видно, що угода укладена 26 березня 2005 р. Спот-датою є 26 березня, а постачання відбувається через три місяці після спот-дати — 26 червня 2004 р.

При розрахунку на дату валютування, тобто 26 червня 2005 р., незалежно від поточного спот-курсу долар/євро обмін здійснюється за встановленим на початку угоди курсом. Ця угода є незворотною. Форвардні дати валютування і форвардні курси визначаються так:

Форвардні пункти використовуються для одержання форвардних курсів на основі спот-курсу. Форвардні пункти визначаються різницею процентних ставок за двома валютами, що беруть участь в угоді.

Для того щоб обчислити абсолютне значення форвардного курсу, форвардні пункти додають до спот-курсу або віднімають від них. У першому випадку говорять, що форвардний курс установлено з премією, у другому — з дисконтом.

Якщо процентна ставка за базовою валютою вища ставки за зустрічною, форвардні пункти віднімають і говорять, що на форвардному ринку базова валюта торгується з дисконтом. Зустрічна валюта в цьому разі торгується на форвардному ринку з премією.

Якщо процентна ставка за базовою валютою нижча ставки за зустрічною (що нерідко трапляється в останні роки), форвардні пункти додають і говорять, що на форвардному ринку базова валюта торгується з премією. При цьому зустрічна валюта торгується на форвардному ринку з дисконтом.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+