Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. 8. Форум

Форум — це «дошка оголошень», в рамках якої зручно організовувати будь-які, самі гіллясті дискусійні «дерева».

Дошки оголошень згруповані по темах і працюють за принципом безкоштовних оголошень в газеті. Світ форумів, на відміну від вже знайомих нам «гостьових книг», на рідкість різноманітний: навряд чи не кожний форум пропо­нує свою модель дизайну «дошки оголошень» і спосіб ор­ганізації повідомлень за темами дискусій.

Найпростіша схема організації форуму — «драбинка», при якій можна бачити на екрані комп'ютера, як список ос­новних тем, так і список заголовків повідомлень, в кожній групі. Така схема наведена у додатку 4.1. Саме такі форуми надають всім охочим абсолютну більшість безкоштовних фо-румних серверів.

Друга, досконаліша схема структури форуму — «дерево», застосовується, зокрема, на відомому сервері конференцій. За цим же принципом були влаштовані «дошки оголошень» найбільшого форуму, розташованого за адресою http://www.webforum.ru і підтримуючого близько 12 тисяч незалежних форумів. Приклад форуму у вигляді дерева представлений на малюнку 4.5.

Мал.4.5. Форум-«дерево» на сервері Webforum.ru

На головному екрані форуму, представленому на малюн­
ку, можна бачити лише список «тем», при цьому кожній темі
відповідає особлива «віртуальна папка». Підвівши мишку і
клацнувши на неї, можна вивести на екран «дерево» заго­
ловків повідомлень в даній дискусії, яке нічим не
відрізняється від вже знайомого форуму, представленого
«драбинкою». Для завантаження тексту кожного повідо­
млення необхідно, як і у попередньому випадку, підвести
мишку під заголовок і клацнути.                   

Нарешті, третя схема, яку можна умовно назвати «мега-форумом», використовується на самих «просунутих західних серверах» — наприклад, на сервері Ezboard (http://www.ezboard.com/). Застосовується вона для ство­рення найкрупніших, часто відвідуваних форумів.

При такій схемі в рамках головного форуму створюються ще декілька додаткових тематичних папок-«форумов». Усе­редині кожної з них може «рости» вже знайоме нам «дере­во». В цьому випадку немає необхідності викликати на екран повідомлення поодинці: підводячи мишку і клацнувши по заголовку «теми», на екран буде виведений весь масив повідомлень з даної теми.

Більшість мегафорумов має таку ж лінійну структуру, як і звичайна «гостьова книга»: повідомлення розташову­ються строго одне за іншим, в порядку їх публікації. В де­які з них можна додавати свої повідомлення і коментарі не тільки в кінець «черги», як це було раніше, але і в будь-яку її ділянку! Натискуючи кнопку «Відповісти», можна авто­матично розмістити повідомлення відразу за листом, що зацікавив. В результаті замість хаотичної, багаторівневої ієрархії утворюється стрункий ряд повідомлень, і виходить впорядкована дискусія.

7**

Відрізняються «мегафоруми» ще цілим рядом додатко­вих можливостей. Наприклад, поліпшеною статистикою — напроти кожної папки-«теми» вказується не тільки загальна кількість повідомлень в ній, але і кількість повідомлень, що поступили за останню добу (або за період, що пройшов з мо­менту останніх відвідин). Варто звернути особливу увагу і на розширені можливості управління конференцією, так звану «модерацію». При створенні форуму можна дозволити «по­стинг повідомлень» як всім відвідувачам форуму, так і ви­нятково зареєстрованим користувачам. Структура мегафору-му представлена на малюнку 4.6.Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+