Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. 9. Портал

Портал — це Веб-сайт, призначений для специфічної ау­диторії, що забезпечує:

>   об'єднання інформаційного наповнення і доставку важ­
ливої для даної аудиторії інформації;

>   спільну роботу і колективні послуги;

>   доступ до послуг і додатків для обраної аудиторії, нада­
ний на основі строгої персоналізації.

Портали можна розділити на три типи: У мегапортали;

>   вертикальні портали;

>   портали «бізнес для бізнесу».

Мегапорталами називаються оригінальні портали
Інтернету. Багато хто з них починав як механізми пошуку і
швидко зростав до мегапорталів (наприклад, Yahoo!, Lycos,
America Online), їх аудиторією, є практично все Інтернет-
співтовариство.                              

Вертикальні портали є порталами для специфічних рин­кових ніш. Іноді їх називають «вортали» — в(ертикальні п)ор-тали. Вони обслуговують вузькоспеціалізовані співтовариства або ринки. Вертикальний портал існує практично для кожної аудиторії, що має свою нішу в Інтернеті, і кожний такий ри­нок звичайно має більш одного вертикального порталу.

Портали типу «бізнес для бізнесу» (В2В-портали) є сво­го роду електронним ринком, який був створений для того, щоб підприємства могли взаємодіяти один з одним або здійснювати загальні ділові операції. Такі портали надають своїм клієнтам безліч механізмів електронного бізнесу (на­приклад, закупівлі, проведення прямих і зворотних аукціонів таін.).

Одним з найпопулярніших міжнародних мегапорталів є Excite (www.excite.com), який виріс на основі однієї з попу­лярних міжнародних пошукових систем. Так, портал Excite поєднує в собі відмінні інструменти індивідуалізації, чудо­вий механізм пошуку з прогнозуванням запитів користувача і розвинені засоби організації співтовариств.

Серед Українських порталів одне з перших місць займа­ють інформаційні портали компаній Telecomtelecom.com.ua) та Lucky Net (www.lucky.net) — одних з провідних Ук­раїнських постачальників послуг Інтернету. (

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+