Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.10. Відеоконференція

Відеоконференція — це спосіб обміну відеозображення-ми, звуком і даними між двома чи більше об'єктами, облад­наними відповідними апаратно-програмними комплексами.

Учасники відеоконференції можуть бачити і чути один одного в реальному часі, а також обмінюватися даними і спільно їх обробляти. Користувачеві навіть не потрібно три­мати в руках слухавку — просто на екрані комп'ютера мож­на побачити співрозмовника і поговорити з ним. Відеоконфе­ренція вміщає передачу голосу, відео-зображення і даних.

Співрозмовники бачать, чують один одного і користуються тими самими комп'ютерними програмами. З погляду корис­тувача системи відеоконференції виглядають не більш, ніж дорогими іграшками. Однак подібна система здатна значно підвищити продуктивність роботи користувачів, забезпечу­ючи їм такі можливості, як:

• особисте спілкування без витрат на переїзди;

• своєчасний обмін необхідною інформацією;

• спільну роботу над якою-небудь задачею віддалених
один від одного учасників цього процесу (вони можуть
знаходитися на різних поверхах одного будинку або
навіть у різних точках земної кулі).

Велику частину наявних на сьогоднішній день систем відеоконференцій можна розбити на три групи:

1.       Персональні відеоконференції — системи, що підтри­
мують діалог двох учасників. Для проведення конференції
необхідний комп'ютер із мультимедійними можливостями і
канал зв'язку (наприклад, локальна мережа).

2.   Групові відеоконференції — забезпечують одночасний
зв'язок між групами учасників. Застосовуються як апаратні,
так і програмно-апаратні рішення, що, як правило, вимага­
ють використання спеціального оснащення і наявності лінії
ISDN7.

3.   Студійні відеоконференції — системи вищого класу,
що поєднують одного виступаючого з великою аудиторією.
Вони вимагають високошвидкісних ліній зв'язку і чіткої
регламентації сеансів.

7 ISDN — акроним ISDN розшифровується, як цифрова мережа з інтег­рацією послуг (Integrated ServicesDigital Network). Концепція ISDN була розроблена в 70-х роках Bellcore, а сама технологія стандартизована в 1984 році. Завдяки ISDN різні пристрої типу телефонів, комп'ютерів, факс-апа­ратів можуть одночасно передавати і приймати цифрові сигнали після встановлення комутованого з'єднання з абонентом на протилежному кінці. Таким чином, ISDN дозволяє зробити все з'єднання між кінцевими вузлами цифровим.

 

Дослідження, що проводяться на заході, показують, що найбільш бурхливо розвиваються групові і персональні відеоконференції. Це і зрозуміло: системи саме такого рівня призначені для рішення повсякденних завдань у різних об­ластях бізнесу, медицини, науки, державного керування і простого спілкування людей. Таким чином, відеоконфе-ренція — це сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє: бачити і чути партнерів, обмінюватися даними, обробляти дані в інтерактивному режимі, використовуючи свої персо­нальні комп'ютери, підключені до мережі Інтернет.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+