Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.11. Ціль використання відеоконференцій

Звичайно, навіть відеоконференції ніколи не замінять особистого спілкування, але вони дозволяють домогтися принципово нового рівня спілкування між людьми, часом, розділеними багатьма тисячами кілометрів. Адже, відповід­но до відомих досліджень, при телефонній розмові можна пе­редати тільки десяту частину інформації, що транслюється. А у випадку, якщо є можливість стежити за жестикуляцією і мімікою співрозмовника, рівень засвоєння матеріалу при передачі інформації досягає 60%. За оцінками західних екс­пертів, використання системи відеоконференцій різко скоро­чує часові і фінансові витрати на відрядження співробітників і робить наради, що проводяться, більш продуктивними, дозволяє використовувати особисте спілкування між відда­леними партнерами для поточної роботи, як, наприклад, у віртуальному офісі.

Крім того, корисно пам'ятати, що програмне забезпечення відеоконференції можна використовувати для створення влас­них аудіо і відеозаписів на локальному комп'ютері. Це робить­ся дуже просто і не вимагає додаткових знань або умінь.

-    обміркувати порядок розмови, чітко сформулювати ме­
ту й основні тези;

-    підготувати необхідні паперові, електронні й ілюстра­
тивні матеріали (з огляду на технічні можливості їхнього
відображення  на екранах телевізійних і комп'ютерних
моніторів);

-    обговорити порядок керування локальною і/або відда­
леною камерою (хто буде керувати — один чи обидва, кожен
своєю чи чужою).

-    звернути увагу на одяг для участі у відеоконференції,
він не має бути зовсім однотонний, у нього не має бути яскра­
вих чи дуже яскравих аксесуарів (це може призвести до не­
приємних візуальних ефектів).

Щоб  установити  відеоконференцію  на  комп'ютері необхідно:

-  на комп'ютері користувача установити плату відеокон-
ференцз'вязку з відповідним програмним забезпеченням;

-    мати  можливість  з'єднатися з  колегою  або через
комп'ютерні мережі, або каналами цифрового телефонного
зв'язку.

Що стосується технічних моментів, то потрібно звер­нути увагу на:

-    звук. Потрібно настроїти рівень звуку з таким розрахун­
ком, щоб усі добре чули кожного з учасників. При настрою­
ванні, якщо користувач новачок, необхідно пам'ятати, що
потрібно провести кілька пробних сеансів-записів, перш ніж
проводити реальну відеоконференцію;

-    зображення. Потрібно настроїти: перший план, першу
особу, групу учасників. Намагайтеся використовувати в се­
ансі саме них. Переключайте положення залежно від розвит­
ку дії так, щоб у кожен момент часу особа, котра говорить,
була в полі зору камери.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+