Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.12. Ринок відеоконференцій: минуле і майбутнє

Перші системи сучасних відеоконференцій з'явилися на ринку корпоративних продуктів наприкінці 70-х — початку 80-х pp. Вони були досить дорогим задоволенням, оскільки вимагали виділених високошвидкісних ліній зв'язку, спеціально навчених операторів і визначеним чином обладна­ного приміщення. Сьогодні працювати з засобами відеокон-ференції персонального і навіть групового рівня ненабагато складніше, ніж із системою Windows, і витрати на них цілком прийнятні для великих компаній, що мають розгалужену ме­режу філій. Основні фактори, що дозволили настільки сер­йозно змінити ситуацію, — новітні кодеки (засоби кодуван­ня/декодування сигналів), широке впровадження технологій швидкісної передачі даних і активна робота в галузі стандар­тизації необхідного апаратного і програмного забезпечення.

Кодек є серцем сучасної системи відеоконференції. Перші кодеки з'явилися в 1982 р. Вони являють собою програми або пристрої, що виконують стиснення/декомпресію аудіо- і відео-сигналів, дозволяючи передавати їх середньо- і низько швидкісними каналами зв'язку. Таким чином, кодеки дозволя­ють здійснювати відеокомунікації стандартними мережами. Одночасно з упровадженням кодеків усе більш широке поши­рення одержали різні мережеві технології, а, відповідно, зни­жувалася вартість їхнього застосування. Особливо стимулюва­ло розвиток ринку систем відеоконференцій активне розгортан­ня в багатьох країнах цифрових мереж з інтеграцією послуг — ISDN. Вони дозволяють домогтися передачі відеозображень з високою частотою зміни кадрів (до ЗО кадрів/с) і забезпечити цілком задовільну якість відтворення на дисплеї комп'ютера.

Зрештою, робота зі створення стандартів для інтерактив­ного обміну відео, звуком і даними, що проводиться Міжна­родним союзом електрозв'язку, сприяє більш тісній взаємодії систем різних виробників і, отже, є стимулом для розвитку ринку відеоконференцій. Підвищення продуктив­ності комп'ютерів і розвиток мультимедійних технологій призвели до того, що, починаючи з 1995 p., значно виросла кількість як західних, так і вітчизняних відеоконференцій.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+