Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. Управління реалізацією бізнес-плану за результатами

4. Управління реалізацією бізнес-плану за результатами

У питаннях управління, одним із яких є бізнес-план, накопичений значний досвід. Найважливішими об'єктами вдосконалення є наступні.

1. У сфері планування:

-          конкретизація й наближення до практики;

-          одночасний розгляд кількох варіантів і прогнозування впливу різних факторів;

-          посилення уваги до ключових результатів, що допомагають комерційній діяльності;

-          перехід від мислення поняттями витрат до мислення, що виходить від результатів;

-          доведення завдань до кожного працівника на всіх рівнях управління;

-          доведення планування до рівня витрат робочого часу й створення стимулюючої обстановки.


2. У сфері здійснення планів:

-          посилення уваги до питань управління людьми й контролю зовнішнього оточення підприємства;

-          ефективне використання наявних повноважень, а також відмова від мислення типу «це мене не стосується» у конкретних ситуаціях управління;

-          врахування морального, фізичного й соціального стану керівника й турбота про нього як про фактор ефективності діяльності підприємства.

3. У сфері контролю:

-          перетворення контролю з формальної констатації зробленого в багатосторонній процес обговорення досягнутих результатів, що приводить до практичних заходів щодо прийняття рішень на основі отриманих оцінок;

-          удосконалення системи преміювання, її прив'язка до конкретних результатів;

-          підвищення вимог і рівня цілей;

-          підвищення ефективності управління.

Націленість на досягнення нових результатів є загальним знаменником розвитку всіх об'єктів на базі бізнес-планів. На підставі того, що критерій результату займає центральне положення, систему управління, що опирається на отриманий результат, можна назвати управлінням за результатами.

Дуже важливо, щоб керівники підприємства при реалізації бізнес-плану чітко усвідомили, чого вони домагаються й чого можуть досягти в конкретній ситуації. Варто визначитися в цьому й персоналу підприємства.

З'ясування своїх цілей дає керівникам можливість оцінити, а при необхідності й уточнити стратегічні вихідні позиції, якими можуть бути, наприклад, сучасний рівень поставлених завдань, дієвість комерційних ідей, проміжні цілі, їхня важливість й, крім того, характер виробленої стратегії розвитку.

Часто виникає питання: як довести ухвалені рішення до всіх рівнів підприємства таким чином, щоб могла бути реалізована їхня спрямовуюча функція? З цього погляду найбільш значимим рішенням є визначення ключових результатів і цілей. Ключові результати можуть бути трьох типів:

1) комерційної діяльності;

2) функціональної діяльності;

3) підтримки бізнес-плану.

Найважливіше місце займають визначення найбільш значимих ключових результатів і цілей комерційної діяльності, ранжирування їх у порядку важливості й досягнення погодженості по них на всіх рівнях підприємства. Підсумки комерційної діяльності найбільш чітко проявляються при підрахунку результатів і підведенні балансу або оцінці розрахованих на їхній основі контрольних показників.

Як приклади таких результатів можна назвати оборот, покриття витрат, змінні й фіксовані витрати, використання капіталу (інвестиції, оборотні кошти й ін.), рентабельність тощо. Ці ключові результати звичайно корелюються залежно від різних позитивних або негативних складових балансу.

Результати підтримки бізнес-плану сприяють досягненню комерційних і функціональних результатів. Як приклади зовнішніх результатів підтримки можна назвати імідж і культуру підприємства, відносини із зовнішнім середовищем. Результатами підтримки усередині підприємства повинні бути: вмотивованість персоналу, дружня робоча атмосфера, правильне використання робочого часу й оптимальне проходження інформації.

Наведені приклади показують, що в управлінні за результатами саме поняття «результат» досить широке й багатобічне. Вихідним моментом є те, що для кожного працівника або групи працівників, що беруть участь у реалізації бізнес-плану, встановлюються деякі найважливіші для них ключові результати й цілі, за допомогою яких виконання завдань і використання робочого часу та інших ресурсів можна направити на здійснення головних цілей, що стоять перед підприємством.

Основними етапами процесу управління за результатами є процес визначення результатів, процес управління по ситуації та процес контролю результатів реалізації бізнес-плану.

Процес визначення результатів починається із глибокого аналізу намірів, на основі якого прогнозуються бажані результати для різних рівнів. Цей процес закінчується побудовою лінії діяльності й комерційних ідей для її здійснення. Результати, що відповідають устремлінням підприємства, виражаються у вигляді цілей, стратегій, ключових результатів і проміжних цілей. Результати, що відповідають устремлінням керівного персоналу, проявляються у вигляді ключових результатів, цілей і календарних планів використання робочого часу. Устремління кожного члена колективу проявляються у вигляді планів просування по службі.

Процес управління по ситуації можна назвати ще управлінням по днях. Ядром цього процесу є організація справ, діяльності людей й оточення таким чином, щоб плани перетворювалися в бажані результати. Особливо важкою справою є управління людьми й оточенням, яке неможливо передбачати у всіх деталях.

Володіння мистецтвом управління по ситуації припускає, що керівники мають здатність передбачати й виявляти зовнішні й внутрішні ситуаційні фактори. Необхідно володіти різними стилями керівництва й впливу, щоб використати їх відповідно до вимог сформованої ситуації. Крім того, при управлінні по ситуації потрібні напористість і творчий підхід.

У процесі контролю з'ясовується, які результати реалізації бізнес-проекту досягнуті за планом, а які випадково. Важливою частиною процесу контролю є прийняття рішень по його результатах з метою проведення відповідних заходів. Ці заходи можна запрограмувати для виконання в рамках повсякденного управління. Якщо вони великомасштабні, то їх варто враховувати при стратегічному плануванні.

Таким чином, управління за результатами можна визначити як процес, спрямований на досягнення комерційних і підтримуючих результатів, у якому:

-          за допомогою планування визначаються в різних інтервалах часу наміру підприємства і його персоналу (інакше кажучи, вимоги до результатів й очікувані результати);

-          наполегливе здійснення планів підкріплюється щоденним свідомим управлінням справами, людьми й оточенням;

-          результати оцінюються для прийняття рішень, що ведуть до здійснення наступних заходів.

В управлінні за результатами найбільш важлива саме орієнтація на результат. При управлінні за результатами можливості підприємства використаються так, щоб плани діяльності простиралися від їх стратегічного рівня до планів індивідуального використання робочого часу працівниками. Уже на етапі планування активізується використання волі й мислення всіх співробітників підприємства.

При управлінні за результатами поряд із плануванням високо цінуються виконання планів (оперативне управління) і контроль як рівноправні етапи процесу управління. Творчий підхід, обов'язковість виконання планів і напористість також є істотними рисами управління за результатами. До найважливіших факторів, що направляють діяльність підприємства, варто віднести почуття клієнтури. Істотною рисою управління за результатами можна вважати й уважне ставлення до випадковостей поряд із запланованими й очікуваними результатами. Опираючись на отриманий результат, необхідно робити відповідні висновки для вдосконалення діяльності підприємства й кожного працівника.

Особлива увага приділяється питанням удосконалення персоналу, оцінки його роботи й системи заохочення. При управлінні за результатами здійснюється збалансований розвиток підприємства і його працівників.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+