Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. Контроль і систематичне перепланування бізнесу

5. Контроль і систематичне перепланування бізнесу

Щоб стежити за виконанням плану, важливо заздалегідь встановити контрольні віхи, по яких можна визначати, чи все йде, як намічено. Звичайно плани складаються на рік, але це не означає, що потрібно чекати цілий рік, щоб з'ясувати, виконаний план чи ні. Співвідношення доходів і витрат підприємства, стан готівки, рівень запасів на складі, виконання виробничих планів, якість продукції, рахунки, що переходять із попереднього періоду, та інше варто перевіряти регулярно, наприклад раз на місяць. Система контролю повинна бути простою і разом з тим забезпечувати всіх осіб, що приймають ключові рішення, своєчасною інформацією, щоб у випадку виникнення відхилень вони могли вчасно вжити коригуючих заходів. Нижче подано короткий опис кожного елемента системи контролю.

Контроль запасів. Контролюючи рівень запасів, підприємство піклується не тільки про себе, але й про споживача: чим швидше окупляться гроші, упредметнені в сировині, матеріалах і готовій продукції на складі, тим швидше їх можна знову вкласти в справу й тим більшу кількість товарів і послуг підприємство зможе запропонувати своїм клієнтам.

Виробничий контроль. Цей вид контролю припускає порівняння планового рівня витрат зі звітними цифрами. Особливу увагу варто звернути на такі показники, як корисне навантаження на верстати й устаткування, кількість відпрацьованих людино-годин, тривалість виробничого циклу, час очікування, час простою.

Контроль якості. Такий контроль значною мірою залежить від типу виробництва, але його ціль завжди та сама забезпечити виготовлення товару.

Контроль продажу. Інформація про збільшення обсягу продажу у натуральних і вартісних показниках, про середню вартість однієї покупки, дотриманні строків поставок, кількості товарів, проданих у кредит, досить корисна для формування правильного уявлення про те, як у підприємства йдуть справи. Дуже важливо також створити надійну систему контролю надходження платежів, щоб уникнути прострочення рахунків і безнадійних боргів.

Контроль витрат. Для кожного нового підприємства дуже важливо відслідковувати, скільки грошей виплачено й на які цілі.

Навіть найкращий бізнес-план може застаріти, якщо зміняться умови. Зовнішні фактори – економічна ситуація в країні; нові вимоги споживачів; поява нових технологій; зміна політики конкурентів, а також події внутрішнього життя підприємства, зокрема зміни в керівному складі, можуть викликати необхідність перегляду бізнес-плану.

Головний проект-менеджер повинен уміти вловлювати нові тенденції у внутрішньому житті підприємства, галузі, ринковій кон'юнктурі й вносити відповідні зміни в бізнес-план. Коректування плану дає можливість, не змінюючи цілей, міняти шляхи їх досягнення, а, отже, підвищувати шанси підприємства на успіх.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+