Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. Законодавча і нормативно - правова база

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

Основний закон України, який регулює права і свободи громадян України

2. Кримінально-процесуальний кодекс України № 2341ІІІ від 05.04.2001 р.

Визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили

3. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92 ІV

Регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України, спрямовані на забезпечення захисту економічних інтересів України

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435 ІV

Особисті майнові та немайнові стосунки (цивільні стосунки), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій самостійності їх учасників

5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 ІV

Регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами та іншими учасниками ринкового процесу

6. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» № 3659 ХІІ від 26.11.1993 р.

Про повноваження та функції антимонопольного комітету при забезпеченні захисту конкуренції у підприємницькій діяльності

7. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» № 2939 ХІІ від 26.01.1993 р.

Визначає функції та правові основи діяльності КРС

8. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» № 509 ХІІ від 04.12.1990 р.

Визначає функції та правові основи діяльності ДПС

9. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» № 4004 ХІІ від 24.02.1994 р.

Визначає функції та правові основи діяльності ДCЕС

10. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» № 236/96 ВР від 07.06.1996 р.

Визначає правові засади захисту господарюючих суб'єктів (підприємців) і споживачів від недобросовісної конкуренції

11.Закон України «Про захист економічної конкуренції» № 2210 ІІІ від 11.01.2001 р.

Визначає правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження в господарській діяльності, спрямовані на забезпечення ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин

12. Закон України «Про захист прав споживачів» № 1023 ХІІ від 12.05.1991 р.

Регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їх прав

13. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» № 2135-ХІІ від 18.02.1992 р.

Правові основи оперативно/розшукової діяльності — це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно/технічних засобів

14. Закон України «Про пожежну безпеку» № 3745-ХІІ від 17.12.1993 р.

Про державну діяльність щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства, навколишнього природного середовища. Цей закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності

15. Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» № 2181-ІІІ від 21.12.2000 р.

Закон установлює порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів, включаючи збір до страхових фондів, зокрема за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення. Регулює питання погашення та обслуговування кредитів, наданих за рахунок бюджетних коштів або позик, залучених державою під державні гарантії. Регулює питання стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнанняйого банкрутом»

16. Закон України «Про ціни і ціноутворення» № 507-ХІІ від 03.12.1990 р.

Визначає основні принципи встановленняі застосування цін і тарифів та організацію контролю за їх дотриманням

17. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889-ІV від 22.05.2003 р.

Введено нові поняття: податковий кредит,податкова соціальна пільга. Цей закон регулює правила оподаткування в залежності від виду доходу. Розширено базу оподаткування та встановлено такі ставки оподаткування: основна ставка 15% (до 31.12.2006 р. — 13%); ставка 5% на проценти по депозитах і по ощадних сертифікатах (ця норма вступає в дію з 01.01.2005 р.); ставка податку 30% —  на виграші та подарунки, а також на доходи нерезидентів; ставка 1% — під час продажу нерухомості

18. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб» № 755-ІV від 15.05.2003 р. (вступає в силу з 01.07.2004 р.).

Кардинально змінює систему реєстрації юридичних осіб і приватних підприємців

19. Закон України «Про державний бюджет України на 2004 рік» № 1344-ІV від 27.11.2003 р.

Цим законом призупинено дію більшості податкових законів, якими надавались пільги окремим галузям, зокрема: сільське господарство і книговидавнича справа

20. Закон України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» № 329/95-ВР від 15.09.1995 р.

З 01.01.2004 р. зупинено дію ставки акцизу на вина з добавкою спирту — 92 копійки за 1 літр готової продукції. Всі вина оподатковуються за єдиною ставкою — 25 копійок за 1 літр. Також цим законом обумовлено зміни в оподаткуванні операцій з тютюновими виробами

21. Закон України «Про обов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058-ІV від 09.07.2003 р.

Про систему державного пенсійного страхування, яка складається із обов'язкової та накопичувальної систем, а також передбачено добровільну недержавну систему пенсійного забезпечення

22. Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва” № 2063-III від 19.10.2000 р.

Визначає правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою якнайшвидшого виходу із економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ в Україні.

23. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” №334/94-ВР від 28.12.1994 р.

Даний закон визначає термінологічний апарат в сфері здійснення підприємницької діяльності та особливості оподаткування прибутку підприємств.

24. Закон України „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” № 2157-III від 21.12.2000 р.

Метою Програми є створення належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищення добробуту громадян України шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності.

25. Указ Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» № 817/98 від 23.07.1998 р.

Про уповноваження контролюючих органів щодо планових та позапланових виїздних перевірок

26. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за порушення» № 30-93 від 08.04.1993 р.

Встановлює правові основи державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил СПД, визначає їх відповідальність за порушення цих заходів

27. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Державної інспекції з контролю за цінами» № 1819 від 13.12.2000 р.

Про організацію здійснення контрольно/наглядових функцій з питань додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади вимог щодо формування, встановлення та застосування цін і тарифів, що здійснюються Державною інспекцією з контролю за цінами

28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди нерухомості» № 1692 від 29.10.2003р. (чинна з 01.01.2004 р.)

Затверджено форму повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди нерухомості, яку приватні та державні нотаріуси зобов'язані направляти у податковий орган за місцем реєстрації платників у день укладення таких договорів

29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендної плати за нерухоме майно фізичних осіб» № 1787 від 20.11.2003 р.

Орендарі, які виступають податковими агентами платника податку — орендодавця — під час нарахування доходу від надання в оренду (суборенду) нерухомого майна, крім земельної ділянки, визначають мінімальну суму орендного платежу за повний або неповний місяць оренди такого майна

30. Інструкція про порядок вилучення посадовими особами органів державної податкової служби України у підприємств, установ та організацій документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів (документ затверджено в наказі ДПАУ № 316 від 01.07.1998 р.)

Про порядок вилучення документів

31. Інструкція про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, припинення, зупинення) (документ затверджено в наказі Міністерства охорони здоров'я України № 67 від 14.04.1995 р.)

Про порядок застосування посадовими особами заборони щодо діяльності підприємств за порушення санітарного законодавства

32. Інструкція про порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби (документ затверджено в наказі ДПАУ № 110 від 17.03.2001 р.)

Порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами ДПС

33. Інструкція про порядок обліку платників податків (документ затверджено в наказі ДПАУ № 80 від 19.02.1998 р.)

Про використання єдиної регіональної методики обліку платників податків і зборів в органах ДПС

34. Лист Державного комітету України у справах захисту прав споживачів № 12-08-56 від 14.01.1999 р.

Щодо проведення перевірок з питань законодавства про захист прав споживачів

35. Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні (документ затверджено в постанові Кабінету Міністрів України № 1109 від 22.06.1999 р.)

Визначає мету і завдання та порядок здійснення державного санітарно/ епідеміологічного нагляду в Україні

36. Положення про порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, громадськогохарчування і послуг, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання і транспортування товарів (документ затверджено в постанові Верховної Ради України № 26/95-ВР від 25.01.1995 р.)

Визначає порядок прийняття рішень державними органами у справах захисту прав споживачів про тимчасове припинення діяльності підприємств, що  дійснюють підприємницьку діяльність на території України у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг

37. Порядок ведення Журналу реєстрації перевірок (документ затверджено в наказі Державного комітету України з питань розвитку підприємництва № 18 від 10.08.1998 р.)

Про затвердження форми та порядку ведення Журналу відвідування СПД контролюючими органами з метою недопущення несанкціонованих перевірок

38. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (документ затверджено в постанові Кабінету Міністрів України № 112 від 29.01.1999 р.)

Про порядок організації органами ДПС планових виїзних перевірок.

39. Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності — юридичними особами, їхніми філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами (документ затверджено в наказі ДПА № 429 від 16.09.2002 р.)

Порядок розроблено для використання посадовими особами органів ДПС під час проведення документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства.

40. Розпорядження ДПАУ «Про посвідчення на перевірку» № 89 від 20.05.1997 р.

Про оформлення посвідчень з метою організації оперативних перевірок органами ДПС.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+