Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.1. Загальна характеристика виробничого процесу та його елементів

Виробничий процес – це сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів праці та природи, необхідних для виготовлення продукції.

Основними елементами виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці.

На підприємствах здійснюються різноманітні виробничі процеси.

Їх поділяють за такими ознаками:

1)    призначення;

2)    перебіг у часі;

3)    ступінь автоматизації;

4)    за складністю.

 

І. За призначенням виробничі процеси поділяються на:

1) основні;

2) допоміжні;

3) обслуговуючі.

ІІ. За перебігом у часі виробничі процеси поділяють на:

1)    дискретні (перервні);

2)    безперервні.

Дискретним процесам притаманне циклічність, пов’язана з виготовленням виробів певної форми, які обчислюються в штуках (машини,прилади,одяг тощо).

Безперервні процеси властиві для виробництва продукції, яка не має закінченого об’єму і форми (сипучі, рідкі, газоподібні речовини), тому їх протікання не потребує технологічної циклічності.

ІІІ. За ступенем автоматизації відрізняють процеси:

1)    ручні;

2)    механізовані;

3)    автоматизовані;

4)    автоматичні.

Ручні процеси здійснюються безпосередньо робітником,  зусилля якого є основним джерелом енергії.

Механізовані процеси виконуються робітником за допомогою машини. Робітник керує машинами, а безпосередньо виконує тільки допоміжні операції.

Автоматизовані процеси виконуються машинами під наглядом робітника. За останнім можуть залишатися деякі допоміжні операції.

Автоматичні процеси здійснюються машинами без участі робітника за попередньо розробленою програмою.