Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Загальна характеристика виробничого процесу та його елементів

Виробничий процес – це сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів праці та природи, необхідних для виготовлення продукції.

Основними елементами виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці.

На підприємствах здійснюються різноманітні виробничі процеси.

Їх поділяють за такими ознаками:

1)    призначення;

2)    перебіг у часі;

3)    ступінь автоматизації;

4)    за складністю.

 

І. За призначенням виробничі процеси поділяються на:

1) основні;

2) допоміжні;

3) обслуговуючі.

ІІ. За перебігом у часі виробничі процеси поділяють на:

1)    дискретні (перервні);

2)    безперервні.

Дискретним процесам притаманне циклічність, пов’язана з виготовленням виробів певної форми, які обчислюються в штуках (машини,прилади,одяг тощо).

Безперервні процеси властиві для виробництва продукції, яка не має закінченого об’єму і форми (сипучі, рідкі, газоподібні речовини), тому їх протікання не потребує технологічної циклічності.

ІІІ. За ступенем автоматизації відрізняють процеси:

1)    ручні;

2)    механізовані;

3)    автоматизовані;

4)    автоматичні.

Ручні процеси здійснюються безпосередньо робітником,  зусилля якого є основним джерелом енергії.

Механізовані процеси виконуються робітником за допомогою машини. Робітник керує машинами, а безпосередньо виконує тільки допоміжні операції.

Автоматизовані процеси виконуються машинами під наглядом робітника. За останнім можуть залишатися деякі допоміжні операції.

Автоматичні процеси здійснюються машинами без участі робітника за попередньо розробленою програмою.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+