Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Інформаційна система - основа підвищення ефективності та продуктивності праці фахівців фінансових установ

Людина з давніх часів робила все для полегшення своєї праці та ефективного використання робочого часу. З давніх давен до нас дійшли перші лічильні засоби: абак, рахівниця, машина Паскаля, що полегшували та фактично автоматизували виконання лічильних і арифметичних операцій.

Поява перших каталогів в бібліотеках, ще за старих часів, була пер­шою спробую систематизувати та структуризувати інформацію, і таким чином отримати до неї швидкий спосіб доступу. Фактично було створено першу інформаційну систему для пошуку необхідної інформації в бібліотеках. З появою обчислювальної техніки, з можливістю збереження та обробки великих об'ємів інформації, було перенесено та розроблено ряд інформаційних систем, що значно полегшували та підвищували продуктивність праці фахівців, сприяли ефективному використанню часу.

Людство пішло шляхом перенесення рутинної та важкої роботи на плечі машин, і це звичайно було логічним кроком вперед. Інформаційні системи, що забезпечують потрібною інформацією, достовірно і в зада­ний час, стали основою підвищення продуктивності та ефективності праці в багатьох галузях діяльності людей і звичайно в фінансово-банківській теж. Інформаційні технології широко використовують комп'ютерні інформаційні системи в банках, державних фінансових закладах, фірмах, організаціях та підприємствах для автоматизації обробки платіжних документів, бухгалтерського обліку, отримання різного роду звітності та пошуку потрібної інформації.

Сьогодні неможливо уявити роботу фінансово-банківських установ без інформаційних систем і технологій, вони щільно зайняли місце в нашому житті. Однак процес пошуку методів підвищення ефективності праці фахівців і звісно розвиток інформаційних систем триває постійно. Тому можна виділити слідуючі напрямки підвищення ефективності праці в фінансових установах:

*=> Сервіс для клієнтури, тобто можливість оперативного надання нових видів послуг. Це досить важливо в умовах різкої конкурентної боротьби за клієнта і може стати рішаючим фактором в виборі інформаційної системи. Вважаючи, що кількість клієнтів обмежена, дані обставини заставляють фінансові установи працювати з клієнтами, які досить вимогливі до якості та спектру наданих послуг.

<=> Забезпечення внутрішньої оперативної роботи фінасової установи. Своєчасний та достовірний збір інформації про всі необхідні об'єкти системи та показники життєдіяльності.

<=> Можливість обробки та аналізу великих об'ємів інформації з метою прогнозування та прийняття управлінського рішення. Особливо важливо це для управлінського персоналу установи.

О Забезпечення можливості групової роботи та взаємодія між: структур­ними одиницями, адже наскільки збалансовано і системно працюють підрозділи фінансових установ, залежить і успіх в досягненні поставлених задач. Інформаційна система призвана, за таких умов, служити основою для ефективної роботи установи.

*=> Забезпечення регламентованого доступу до необхідної інформації в будь-який час.

Автоматизація банківської справи направлена на охоплення як можна більшої частини операцій та процесів, що виникають під час роботи установ. Практично інформаційні системи охоплють майже всі аспекти банківської діяльності і забезпечують:

Руправління готівковими операціями та касовим обслуговуванням;

Руправління розрахунковими операціями (операційний день);

Руправління кредитними операціями та ризиками (аналіз заявок клієнтів на їхню кредитоспроможність) ;

Р виконання операцій масового обслуговування клієнтів (ощадні каси, комунальні платежі, розрахунки з допомогою пластикових карток, торгові операції, банкомати);

Р сервіс обслуговування: довідки за телефоном (голосова служба), виконання банківських операцій по телефону, розрахунки з допомогою систем <клієнт-банк>;

Рміжбанківські розрахунки;

Руправління фондовим ринком та цінними паперами; > аналіз діяльності банку. Автоматизація банківських операцій направлена на:

я> виконання банківських операцій за безпаперовою технологією з міні­мальним залученням праці людей і скороченням операційних витрат;

<=> обробку інформації в реальному часі;

•=> прискорення обміну інформацією між банками, банками і клієнтами, банками і їхніми відділеннями за допомогою телекомунікаційних ліній зв 'язку;

& зменшення типових видів банківського ризику (втрати документів, помилкового оформлення, фальсифікації);

*$ забезпечення апарату управління інформацією і прогнозами для прийнят­тя управлінських рішень.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+