Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4. ПРИНЦИПИ ТА КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ

Інформаційні системи, що автоматизують працю фінансистів є штучними і створюються людьми - фахівцями з розробки програмного забезпечення. Сьогодні на ринку програмних продуктів для фінансових установ працює велика кількість фірм та підприємств, що надають послуги з розробки автоматизованих систем та програмних комплексів. Відповідно є нако­пичений досвід щодо основ створення програмного забезпечення та концепцій побудови автоматизованих інформаційних систем. Саме питання концеп­туальних підходів та принципів створення інформаційних систем, що відпо­відають певним стандартам, подані в даній темі.

 

4.1.   Інформаційна система - основа підвищення ефективності та продуктивності праці фахівців фінансових установ.

4.2.   Принципи проектування та функціонування інформаційних систем у фінансових установах.

4.3.   Структура та характеристика складових частин інфор­маційних систем.

4.4.   Організація процесу проектування, розробки та впровад­ження інформаційних систем.