Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.1. Поняття про ряди розподілу. Види рядів розподілу

В результаті статичного групування одержують ряди цифрових показників, які характеризують розподіл одиниць досліджуваної сукупності за варіюючою ознакою. Такі ряди мають назву рядів розподілу.

Ряд розподілу складається з двох елементів – варіант і частот. Варіанти (х) – це окремі значення групувальної ознаки, які розташовані у певній послідовності. Частоти (f) – це числа, які показують, скільки разів певне значення ознаки зустрічається у сукупності, або скільки одиниць припадає на кожну групу.

Ряди розподілу відіграють важливу роль при вивченні складу та структури сукупності, закономірностей розподілу одиниць за досліджуваною ознакою, а також використовуються при визначення середніх величин, показників варіації та взаємозв`язку тощо.

В залежності від характеру групувальної ознаки ряди розподілу поділяються на атрибутивні та варіаційні (кількісні). В атрибутивних рядах розподілу варіанти не мають чисельного виразу, тобто групувальна ознака є якісною  (атрибутивною). Наприклад, розподіл респондентів по відношенню до економічної політики уряду:

 

 

Рівні підтримки

Число респондентів, чол.

Підтримують

130

Нейтральні

84

Не підтримують

56

Разом

270

 

 

Варіаційні ряди, варіанти яких мають чисельний вираз, поділяються на дискретні та інтервальні. У першому випадку варіанти являють собою дискретні числа, а у другому – інтервали групування, які у свою чергу можуть бути закритими або відкритими, рівними і нерівними, а останні – зростаючими або спадаючими.

Прикладом дискретного ряду розподілу є розподіл сімей по числу членів сім`ї (по Україні станом на 1.01.2005р.):

Всі сім`ї                                                  14057509

з них сім`ї , що складаються з:

2 чоловік                                                  4939347

3 чоловік                                                  3803941

4 чоловік                                                 3383806

5 чоловік                                                  1209494

6 чоловік                                                    486192

7 чоловік                                                    149295

8 і більше чоловік                                            85434

 

Прикладом інтервального ряду розподілу є розподіл 258 опитаних сімей за розміром місячного доходу на одну особу:

 

Місячний дохід сім`ї на одну особу, грн.

Число сімей

До 200

34

200 – 400

52

400 – 600

72

600 – 1000

70

1000 і більше

30

Разом

258

 

Інтервальний ряд розподілу можна перетворити у дискретний, замінивши кожний інтервал його серединою. Середина інтервалу знаходиться як півсума нижньої та верхньої межі. Наприклад, середина інтервалу 200 – 400 грн. становить 300 грн. (200+400/2 =300).

У тому випадку, якщо виконується групування за двома ознаками одночасно, одержують комбінаційний ряд розподілу. Наприклад, розподіл народжених по Україні за віком матері та місцем народження:

 

Разом

Міські поселення

Сільська місцевість

Всього народжених

596785

387696

209089

в тому числі в матерів у віці, років:

молодше 20

 

109379

 

65995

 

43384

                20 - 24

251427

162246

89181

                25 - 29

135551

91041

44510

                30 - 34

70710

48671

22039

                35 - 39

24138

16255

7883

                40 - 44

5139

3156

1983

                45 - 49

219

129

90

Отже, можна побачити, що переважна більшість дітей, як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості, народжується у жінок у віці 20 – 29 років.