Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.1. Сутність прибутку та класифікація його видів

Прибуток, як економічний показник, є різницею між чистим доходом і собівартістю продукції. Прибуток є кінцевим результатом діяльності підприємства. Функції, що виконує прибуток на підприємстві:

1.     Оціночна функція — прибуток оцінює ефект господарської діяльності.

2.     Розподільча функция — прибуток використовується як інструмент розподілу чистого доходу.

3.     Стимулююча функція — прибуток є інструментом формування різних фондів стимулювання, як власників і робітників, та і самої господарської діяльності.

Класифікація видів прибутку.

В залежностіі від виду діяльності, в рамках якої отримано прибуток, він поділяється на:

·        прибуток від реалізації по основній діяльності;

·        прибуток від реалізації по неосновній діяльності;

·        від фінансових операцій;

·        від неопераційної діяльності;

·        від лізингової діяльності.

В залежності від порядку визначення прибуток буває таких видів:

Економічний підхід

·        балансовий прибуток — кінцевий результат всіх видів діяльності;

·        прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства — різниця між балансовим прибутком і податком на прибуток;

·        чистий прибуток — різниця між прибутком, що залишається в розпорядженні підприємства та штрафними санкціями щодо підприємства;

Бухгалтерський підхід

·        прибуток від звичайної діяльності до оподаткування — різниця між валовими доходами і валовими витратами (разом з амортизаційними відрахування);

·        прибуток від звичайної діяльності — різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і податком на прибуток;

·        чистий прибуток — сума прибутку від звичайної діяльності і надзвичайних доходів (витрат).

Від методики оцінки:

·        номінальний прибуток — той що фактично отримано;

·        реальний прибуток — номінальний прибуток з урахуванням впливу інфляції.

В залежності від цілі визначення:

·        бухгалтерський (балансовий);

·        економічний прибуток — визначається як виручка від реалізації – валові витрати – альтернативні вигоди (витрати).

В залежності від розміру:

1.     Мінімальний прибуток — прибуток, розмір якого після сплати податків задовільняє уяву власників про мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал. Як правило, цей рівень дорівнює середній процентній ставці на депозитному ринку.

2.     Нормальний прибуток — прибуток, який відповідає нормі прибутковості на вкладений капітал у галузі.

3.     Цільовий (необхідний) прибуток — прибуток, що відповідає потребам підприємства в коштах на виробничий і соціальний розвиток і утворюється за рахунок чистого прибутку.

4.     Максимальний прибуток — прибуток, що пов'язаний з реалізацією мети поведінки підприємства на ринку на максимізацію прибутку. Отримується в тому випадку, коли граничні витрати дорівнюють граничним доходам.