Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.2. Прибуток від реалізації та методи його розрахунку

Важливим для оцінки ефекту від основної діяльності підприємства є показник прибутку від реалізації. Цей прибуток входить до складу виручки від реалізації, але фіксується по періодам (місяцям, кварталам, рокам). Реально формування прибутку здійснюється в процесі надходження грошових коштів на поточний рахунок підприємства. Прибуток від реалізації залежить від виручки від реалізації і собівартості. Собівартість — виражені в грошовій формі поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції. Склад витрат, що відноситься на собівартість регламентується державою.

Прибуток від реалізації розраховується трьома методами:

1.     Метод прямого рахунку — через добуток різниці між вартістю і собівартістю товару та його кількості.

2.     Нормативний метод — розраховується на основі показника витрат на грошову одиницю. Може використовуватися по всій продукції одночасно.

3.     Розрахунково-аналітичний метод — визначається на основі стійких залежностей по рівню у виручкі від реалізації та у собівартості.