Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.3. Рентабельність як оцінка ефективності діяльності підприємства

Абсолютна величина прибутку (ефекту) не демонструє рівня ефективності діяльності підприємства. Для такої оцінки використовується група показників рентабельності або доходності. Рентабельність, як термін, застосовується при визначенні прибутковості активів (крім інвестицій) та об'ємних показників господарської діяльності. Коли ж говорять про ефективність інвестицій або різних видів капіталу, то використовують термін доходність.

Принцип розрахунку будь-якого показника рентабельності або доходності такий — в чисельнику стоїть певний вид прибутку (в залежності від оціночної потреби аналітика), а в знаменнику — заявлений показник. Наприклад: рентабельність продаж знаходиться як результат ділення чистого прибутку на обсяг продаж. Якщо заявлений показник об'ємний, то він береться за той самий період, що і прибуток у чисельнику. В тому випадку, якщо показник залишковий (балансовий), то він береться як середній у періоді, за який отримано прибуток чисельника.

До основних показників прибутковості відносяться такі: рентабельність обсягу реалізації, рентабельність собівартості, рентабельність виробничих фондів (основних і оборотних засобів, що безпосередньо приймають участь у виробництві та обігу), рентабельність трудових ресурсів, рентабельність активів, доходність функціонуючого капіталу (обсягу власного капіталу і кредитів банку, що брали участь в отриманні прибутку), доходність власного капіталу, доходність перманентного капіталу (власного і довгострокового позикового), доходність фінансових інвестицій.