Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.4. Формування і розподіл балансового прибутку. Використання чистого прибутку

Отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. Розподіл балансового прибутку здійснюється в два етапи. На першому сплачуються всі податок з прибутку, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, податок на нерухомість та рентні платежі. На другому, з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, сплачуються штрафні санкції, що були застосовані до нього. До них відносяться:

·        за порушення господарських угод із суб'єктами господарювання;

·        за несвоєчасну подачу відповідних документів в податкові органи;

·        за затримку перерахування коштів в бюджет і цільові фонди;

·        за приховування прибутку від оподаткування;

·        за невиконання встановлених лімітів збору або використання води без відповідних домовленостей (при використанні води з державних водопостачальних систем);

·        за прострочення повернення банківських займів;

·        за інші порушення.

Залишок, який є чистим прибутком, розподіляється на споживання (матеріальне стимулювання робітників, сплату дивідендів, на соціальні заходи) та накопичення (фонди виробничого розвитку, резервний фонд, на будівництво соціальних об'єктів і таке інше).