Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. 4. Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів

Угодою визначено принципи і правила, які країни-члени мають застосовувати для регулювання імпорту сільськогосподарських про­дуктів. Згідно з угодою країни-члени повинні:

•  розробляти свої стандарти у цій сфері на основі міжнародних
стандартів, настанов (guide-lines) і рекомендацій;

•  брати активну участь у діяльності міжнародних організацій, що
опікуються цією сферою (Codex Alimentarius Commission, Interna
tional Office Epizootics, International Plant Protection Convention), з
метою гармонізації санітарних і фітосанітарних правил на гло­
бальному рівні; ­

•  надавати можливість зацікавленим особам зарубіжних країн ко­
ментувати проекти стандартів, якщо вони не базуються на міжна­
родних стандартах;

•  сприймати такі заходи з боку країн експорту як еквівалентні, як­
що вони забезпечують такий самий рівень санітарного і фітосані-
тарного захисту.

Угода дає змогу використовувати стандарти на дискримінаційній основі з огляду на те, що не завжди доцільно застосовувати один і той самий стандарт до товарів рослинного та тваринного походжен­ня, що надходять з різних країн.

Цією угодою, порівняно з Угодою про технічні бар'єри в торгів­лі, країнам-членам надається можливість більш гнучко реагувати на міжнародні стандарти. Країни-члени можуть застосовувати жорсткі­ші національні стандарти порівняно з міжнародними, якщо це нау­ково обґрунтовано.

Для оцінки ризику для рослинного і тваринного світу та здоров'я людини у результаті імпорту сільськогосподарської продукції мають враховуватися економічні чинники. Визначаючи належний рівень

захисту, необхідно намагатися досягти найменших негативних нас­лідків для міжнародної торгівлі.

Відповідно до угоди країни можуть вживати заходів на тимчасовій основі як запобіжний крок у тому разі, коли наукова обґрунтованість стандартів недостатня. Стандарти у галузі охорони здоров'я та саніта­рії повинні формулюватися і застосовуватися так, щоб не створювати необґрунтованих бар'єрів у торгівлі (unreasonable barriers to trade).

Зазначеною угодою, як і Угодою про технічні бар'єри в торгівлі, передбачається, що країни-члени створять "довідкові точки" (enquiry points), де можна буде отримати інформацію про прийняті та очі­кувані обов'язкові і добровільні стандарти; процедури оцінки відпо­відності; санітарні та фітосанітарні правила.­

Також у цих установах можна буде отримати інформацію про контрольно-інспекційні процедури, карантин, схвалення харчових добавок, процедури оцінки ризику тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+