Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Визначення цілей та проблем підприємства

4.2. Визначення цілей та проблем підприємства

У процесі прийняття рішень важливою є саме постанов­ка цілей — у якому напрямку рухатися. Основними вимогами до визначення цілей можуть бути такі:

цілі мають бути конкретними. Не можна ставити мету заробити більше грошей. Метою може бути, наприклад, приріст прибутку на 10 000 грн шляхом збільшення поголів’я корів;

цілі повинні бути об’єктивними й реальними, тобто такими, яких можна досягти, виходячи з наявних можливостей;

виконання цілей має передбачати застосування певних зусиль, інакше це вже будуть не цілі;

цілі обов’язково повинні передбачати досягнення певних проміжних результатів;

цілі повинні мати відповідний вимір, систему оцінок, щоб можна було робити висновки про їх виконання;

одні цілі можуть бути простими і досягатися легко, а інші —
складними й важкими. Досягнення складних цілей здійснюється за допомогою реалізації простих цілей як етапів на шляху до перших;

цілі повинні бути досить гнучкими для того, щоб можна було їх коригувати залежно від умов;

неможливо досягти всіх цілей, тому не потрібно ставити їх занадто багато.

Існують короткотермінові, проміжні та довготермінові цілі. Крім того, вони можуть бути конкуруючими, незалежними або такими, що доповнюють одна одну. Не виключено також виникнення конфлікту цілей. Отримання максимального доходу й збереження позицій на ринку часто виступають основними цілями сільськогосподарського підприємства.

Не існує універсальних рекомендацій з формулювання цілей, адже це процес індивідуальний, залежний від багатьох чинників, передусім від особистості менеджера. Однак існують певні вихід­ні засади процесу формування цілей.

Необхідно виділяти окремий час для роботи над формулюванням цілей і аналізу їх фактичного досягнення, що передбачає також коригування вихідних цілей.

Потрібно проводити аналіз процесу досягнення поставлених цілей у минулому, приміром, за останні три роки, здійснюючи при цьому письмові записи. Особливо слід підкреслити важливість ведення записів як чинника, що дає можливість глибше аналізувати процес.

Обов’язково слід розглянути всі можливі альтернативи вибраній цілі та проаналізувати їх. Можливо, результатом такого аналізу стане інша ціль.

Необхідно згрупувати цілі за класифікаційними ознаками — короткострокові, проміжні, довгострокові, конкуруючі, доповнюючі, незалежні, а також проаналізувати взаємозв’язки між ними з метою виявлення можливих конфліктів цілей і визначити пріоритетність цілей.

Слід обговорити визначені цілі з колегами по роботі, узагальнити висловлені погляди, пропозиції та розбіжності думок.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+