Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2.14. Державна торгівля

Державну торгівлю (state trading) слід відрізняти від державних замовлень. Якщо урядові закупівлі використовуються для задово­лення власних потреб урядових установ у товарах і послугах, то державна торгівля розглядається як вид підприємницької діяльності. При цьому імпортовані товари і послуги продаються на внутрішньо­му ринку, а продукти національної економіки купуються для їх пе­репродажу на внутрішньому ринку та експорту на зовнішні.

Підприємства, що здійснюють державну торгівлю, є урядовими й неурядовими установами, які мають виключні (ексклюзивні) права і, використовуючи їх, впливають на закупівлі, продажі і спрямування екс­порту й імпорту. Стаття XVII ГАТТ 1994 р. щодо імпорту й експорту товарів стосується діяльності державних торговельних підприємств і містить "домовленість про тлумачення" (understanding oninterpretation).

Згідно з положеннями ГАТТ державні підприємства повинні здійснювати підприємницьку діяльність, керуючись комерційними міркуваннями і дотримуючись загальних принципів недискриміна-ційного режиму (non-discriminatory treatment). У процесі закупівлі то­варів мають враховуватися ціна, якість, умови транспортування та інші аспекти купівлі-продажу. Торговельним підприємствам з інших країн має надаватися можливість позмагатися за участь у цих заку­півлях і продажах.

Державна торгівля повинна бути прозорою. Раду у справах тор­гівлі товарами (Council for Trade inGoods) необхідно інформувати:

•  про державні підприємства, що беруть участь у міжнародній тор­
гівлі;

•  імпортовані й експортовані продукти;

•  інші об'єкти, що висвітлюють специфіку діяльності державних
торговельних підприємств.

Зазначена рада утворює робочу групу (workingparty), яка розгля­дає надану раді інформацію та готує відповідний довідник (Compendium of State trading enterprises). Завдяки діяльності робочої групи країни-учасниці ГАТТ можуть здійснювати нагляд (surveillance) за діяльністю таких підприємств. Також вони можуть надсилати скар­ги (counter-notifications) на ті державні торговельні підприємства, ді­яльність яких суперечить принципам і правилам ГАТТ.­

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+