Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.3. Інтерполяція в рядах розподілу

Інтерполяція в рядах розподілу використовується в двох випадках. По-перше, якщо необхідно визначити, скільки одиниць (або %) мають значення ознаки менше певного заданого рівня. По-друге, якщо треба знайти значення ознаки, менше або більше якого мають величину показника певна задана кількість або процент одиниць. Для виконання інтерполяції як вихідні дані використовують нагромаджені частоти у абсолютному та відносному виразі та величину інтервалу. Наприклад, маємо ряд розподілу сімей за рівнем місячного доходу на одного члена сім'ї:

 

 

Місячний дохід, грн.

Нагромаджені частоти

одиниць

%

До 200

34

13,2

      200-400

86

33,4

      400-600

158

61,3

      600-1000

228

88,4

      1000 і більше

258

100,0

 

Визначимо, скільки сімей або процентів сімей мають місячний дохід до 500 грн.? Для полегшення розрахунків використаємо графічну інтерпретацію:

400                                500                                  600

 

86                                    ?                                    158

Отже,

 сім`ї

Або

400                                500                                  600

 

33,4                                    ?                                  61,3

Отже,

Таким чином, місячний дохід менше 500 грн. мають 122 сім`ї або 47,4% опитаних сімей.

З допомогою інтерполяції можна відповісти на запитання такого типу:  менше якого рівня мають місячний дохід 50% або 129 сімей.

Графічна інтерпретація даного розрахунку:

400                                  ?                                  600

 

33,4%                            50%                              61,3%

Тоді

Або

400                                  ?                                  600

 

86                                  129                                  158

Отже,

Таким чином, 50% або 129 сімей мають дохід менше 520 грн. у місяць.