Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Методичні підходи до обґрунтування роздрібного товарообороту і його регулювання в умовах становлення ринку

В процесі управління роздрібними товарообігом визначаються наступні завдання:

1) взаємозв’язок темпів розвитку товарообігу з розвитком регіонального споживчого ринку та змінами його кон’юнктури;

2) планування обсягу реалізації товарів, який забезпечить отримання торговельним підприємством необхідної суми прибутку;

3) забезпечення в процесі планування товарообігу ефективного використання наявного ресурсного потенціалу;

4) розробка асортиментної політики підприємства відповідно до попиту контингенту споживачів.

 

Найбільш доцільними підходами до обґрунтування розміру товарообігу є:

1) орієнтація на попит населення (можливий) – виходячи з максимального обсягу реалізації товарів на даному сегменті ринку; використовується на підприємствах при значному незадоволеному попиту та попиту, що формується при низькому рівні конкурентної боротьби;

2) орієнтація на ресурсну забезпеченість (оптимальний) – полягає у визначенні обсягу товарообігу виходячи з ефективного використання ресурсного потенціалу.

Ресурсно-забезпечений товарообіг – це реально виконуваний обсяг на існуючих торгових площах при визначеній чисельності торговельних працівників і товарному забезпеченні.

Коефіцієнт ресурсозабезпеченості:

 

К  =   К1 * К2 * К3

 

Коефіцієнт забезпечення потужностями:

 

          Т * ∑М

К1 = ————;        М - потужності

          ∑Т * М

 

Коефіцієнт забезпечення чисельністю працівників:

 

          Т * ∑Ч

К2 = ————;       

          ∑Т * Ч

 

Коефіцієнт забезпечення ресурсами:

 

          Т * ∑Р

К3 = ————.       

          ∑Т * Р

 

Якщо К = 1, прогноз товарообігу оптимальний, якщо К < 1 – прогноз ненапружений (всі потужності не задіяні), якщо К > 1 – прогноз товарообігу перенапружений.

 

3) орієнтація на прибуток (необхідний) – полягає у визначенні мінімальних обсягів товарообігу, виходячи з умов самоокупності і самофінансування (в точках беззбитковості і мінімальної рентабельності).

Передумовами пріоритетності реалізації є жорсткі фінансові обмеження, великий обсяг умовно-постійних поточних витрат та позикового капіталу, гарантованість дивідендних виплат, великі інвестиційні та соціальні потреби.

 

 

 

 

 

 

Структурно-логічна модель управління товарообігом:

 
 

Формування інформаційної бази управління товарообігом (вн. і зовн. характеру)

 
 


  

1 етап  

 

Аналіз обсягу та структури товарообігу, тенденції його розвитку на ТП; оцінка факторів, що впливають на обсяг та структуру товарообігу

 
 

 

2 етап

 

 
 
 

 


Перевірка відповідності необхідного обсягу т/о можливому

 

Визначення необхідного обсягу роздрібного т/о

 

Обґрунтування обсягу та структури роз-дрібного товарообігу на плановий період

 
3 етап

 
 
 

 


4 етап

 

 

 
 

Визначення можливого обсягу роздрібного т/о (ресурсний потенціал, кон’юнктура ринку)

 

 
 

 

 

 

 

 


5 етап

 

       
  Овал: Тнеобх < Тможл   Овал: Тнеобх > Тможл
 

 


Пошук резервів отримання прибутку від інших видів діяльності

 

Виявлення резервів зростання т/о, достатніх для досягнення Тнеобх

 

ресурсної політики

 

цінової політики

 

асортиментної політики

 

Розробка (коригування)

 

Пошук резервів зростання т/о

 
                                                                         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                            

Моніторинг та контроль ходу виконання плану т/о

 

Прийняття плану по обсягу та структруі т/о

 
                         так                                                                             ні

 

 

 

 

 

6 етап

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+