Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4. Вимоги до обсягу діяльності підприємства в умовах ринку

Обсяги діяльності торговельного підприємства в умовах ринкової економіки мають певну мінімальну та максимальну межу, які необхідно враховувати в процесі розробки стратегії його діяльності та стратегії управління товарообігом.

Визначення мінімальної межі діяльності пов’язане з вимогами самоокупності та самофінансування діяльності господарюючого суб’єкта та базується на розрахунку „точки беззбитковості”.

„Точка беззбитковості” – обсяг товарообігу підприємства, при якому сума отриманого валового доходу дорівнює сумі поточних витрат, тобто досягається самоокупність діяльності.

 

Тб = ВОпост / (Рвд – Рвозм)

 

Тб – „точка беззбитковості”;

ВОпост – витрати обігу постійні;

Рвозм – рівень витрат обігу зміних.

 

Для власників підприємства мінімально допустимий обсяг діяльності торговельного підприємства пов’язаний з визначенням „точки мінімальної рентабельності”.

Під „точкою мінімальної рентабельності” розуміють такий обсяг товарообігу підприємства, при якому сума валового доходу не лише покриває поточні витрати на ведення діяльності, а й утворює прибуток, розмір якого задовольняє уявлення власників підприємства про мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал.

 

Тмр = (ВОпост + Пмін) / (Рвд – Рвозм)

Пмін = (К * МРР) / (100 – Сп)

 

Пмін – прибуток мінімальний;

К – капітал;

МРР – мінімальний рівень рентабельності;

Сп – ставка податку на прибуток.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+