Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Порівняльна характеристика типів виробництва

Залежно від способів організації виробничого процесу розрізняють окремі цого типи. Під „ТИПОМ” виробничого процесу розуміють таку його організаційно-технічну характеристику, яка грунтується на спеціалізації, повторюваності, характері технологічних операцій, особливостях технологічних процесів. За сукупністю цих ознак розрізняють одиничне, серійне, масове виробництво, неперервне виробництво.

Одиничне виробництво характеризується:

—     виготовлення виробу в одиничних екземплярах (до 100 одиниць);

—     широка номенклатура виробу;

—     застосування універсального устаткування та оснащення;

—     групування робочих місць за принципом технологічно однорідних операцій;

—     висока кваліфікація працівників, відсутність закріплення певних операцій за працівниками;

—     відсутність детально розробленого технологічного процесу;

—     об’єктом планування, нормування і обліку є весь виріб, або окремі його частини.

Такий тип виробничого процесу використовується на підприємствах важкого енергетичного машинобудування, суднобудування, на дослідних підприємствах.

Серійне. Виготовлення серіями, партіями, які періодично повторюються (100 – 5000 одиниць на 1 місяць). Характеристика серійного виробництва:

—     обмежена номенклатура виробів;

—     застосування універсально застосованого обладнання;

—     групування робочих місць за змішаним принципом;

—     закріплення за одним робочим місцем обмеженої кількості операцій;

—     середній рівень кваліфікації працівників;

—     детальна розробка технологічного процесу;

—     об’єктом планування, нормування і обліку є вузли і деталі.

Серійне виробництво характерне для літакобудування, верстатозаводів, сільськогосподарської техніки та інші.

Масове. Вироби виготовляються  у великій кількості (5000-20000 одиниць на 1 місяць). Характеристика масового виробництва:

—     вузька номенклатура (1 тип);

—     застосовується спеціальне устаткування і оснащення;

—     робочі місця розташовуються за ходом технологічного процесу, кожне робоче місце спеціалізується на окремій технологічній операції;

—     технологічний процес розробляється детально;

—     робітники можуть мати невисоку кваліфікацію;

—     об’єктом є деталі і операції.

Даний тип характерний для підприємств, що виробляють вироби широкого вжитку (телевізори, побутова техніка, одяг, продукти харчування).

Неперервний процес не має чітко виражених числових обмежень, сталого об’єму, форми і розміру (шипучі, рідкі, газоподібні речовини).

Методика визначення типу виробництва

Класифікаційною характеристикою типу виробництва є рівень спеціалізації, який визначається за:

—     коефіцієнтом закріплення операції

Кз.о. =∑О/∑N, де

∑О – сума операцій на даному підрозділі за 1 місяць;

∑N – кількість робочих місць на даному підрозділі.

Кз.о. =1 (масовий випуск)

Кз.о.=від 2-40 (серійний випуск)

Кз.о.= від 2-10 (багатосерійний випуск)

Кз.о.= від 11-20 (середньосерійний випуск)

Кз.о.= від 21-40 (дрібносерійний випуск)

     Кз.о.=  більше 40 (одиничний)

 

Порівняльна характеристика типів виробництва

Ознака, характеристика

Одиничне

Серійне

Масове

Широта номенклатури

Необмежена

Обмежана

1 тип

Постійність виготовлення

Не повторюється

Періодично повторюється

Постійно випускається

Спеціалізація робочих місць

Кз.о.=>40

Кз.о.=2-40

Кз.о.=1

Рівень спеціаліза- ції устаткування

Універсальне

Універсально-спеціалізоване

Спеціалізрване

Принцип розташування робочих місць

Технологічний

Предметно-технологічний

Предметний

Рівень кваліфікації працівників

Високий

Середній

Не високий

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+