Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Структурні складові системи соціально-трудових відносин

Системи соціально-трудових відносин формується із конкретних складових (рис.4.4).

Взаємозв’язки суб’єктів соціально-трудових відносин можуть бути індивідуальними, коли роботодавець взаємодіє з робітником, а також групові чи колективні, коли робітники (роботодавці) взаємодіють між собою. В зв’язку з цим розрізняють соціально-трудові відносини двох -, трьох - та багатосторонні.

Типи соціально-трудових відносин в чистому вигляді не існує – зустрічаються комбінації цих типів.

Історичний досвід показує, що спочатку формуються нові суб’єкти, а  тоді безпосередньо соціально-трудові відносини. Для ринкової економіки характерними є такі суб’єкти як найманий працівник, підприємець, держава. Кожен суб’єкт має свої характеристики і виконує визначену роль в системі соціально-трудових відносин.

Предмети СТВ представлені різноманітними соціально-економічними явищами, які можна структурувати у такий спосіб: СТВ зайнятості; організації, що стосуються, і ефективності праці; виникаючі в зв'язку з винагородою за працю. Така структуризація досить продуктивна, тому що дозволяє виявити взаємозв’язок між складовими системи та впливати на предмет СТВ, з огляду на ринкові відносини.

В даний час у нашому суспільстві почався процес формування нового типу соціального розшарування населення по життєвому рівні, трудовій мотивації, соціальній і професійній орієнтації, трудовому поводженню, а також і по адаптації до ринкових форм господарювання.

Тип СТВ визначається характером і принципами, на основі яких приймаються рішення в трудовій сфері. Базисну роль у формуванні типів СТВ грають принципи рівності і нерівності прав і можливостей суб'єктів СТВ. Їхня комбінація безпосередньо формує визначений тип СТВ.

Рівні можливостей в СТВ забезпечуються законодавчим шляхом: Конституцією, КЗпП, Законами „Про зайнятість населення”, „Про колективні договори” і іншими нормативно-правовими актами. Таким чином, СТВ сформовані на основі впливу сполучення специфічних обставин і конкретних факторів.


 

Рис. 4.4. - Структура системи соціально-трудових відносин

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+