Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4. Контрольні питання

Контрольні питання

У чому полягає суть рішення типу «фактор ¾ фактор»?

У чому полягає суть рішення типу «фактор ¾ продукт»?

У чому полягає суть рішення типу «продукт ¾ продукт»?

Яка продукція належить до такої, що доповнює одна одну, і як це впливає на прийняття управлінських рішень?

Яка продукція належить до такої, що конкурує між собою, і як це впливає на прийняття управлінських рішень?

Яка продукція належить до такої, що не залежить одна від одної, і як це впливає на прийняття управлінських рішень?

Яким чином ризик впливає на прийняття управлінських рішень?

Як невизначеність впливає на прийняття управлінських рішень?

Які джерела ризику існують у сільському господарстві?

Яким чином оцінка співвідношення між постійними і змінними виробничими витратами та їх класифікація за циклами технологіч­них процесів впливають на прийняття управлінських рішень?

З яких основних етапів складається процес прийняття управлінських рішень?

Що означає виявити проблему в менеджменті?

Які основні вимоги до визначення цілей у менеджменті?

Які основні засади процесу формування цілей?

Що передбачає аналіз внутрішнього середовища підприємства?

Що передбачає аналіз зовнішнього середовища підприємства?

З чого складається СВOT-аналіз?

Що передбачає аналіз сильних сторін підприємства?

Що передбачає аналіз слабких сторін підприємства?

Що передбачає аналіз можливостей підприємства?

Що передбачає аналіз загроз для підприємства?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+