Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.5. Основні поняття до теми 4

Основні поняття до теми 4

STP-маркетинг – передбачає здійснення маркетингової діяльності підприємства з обов'язковим виділенням окремих груп споживачів у межах загального ринку, вибором цільових сегментів та позиціюванням товару в сегменті.

Сегментація ринку – це розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці й розробка для кожної з цих груп окремого комплексу маркетингу.

Сегмент ринку – сукупність споживачів, які однаково реагують на запропонований фірмою набір стимулів маркетингу.

Закон Паретто – навіть у межах одного ринку не всі споживачі рівні; так 20 % постійних покупців спроможні забезпечити фірмі 80 % продажу товарів. На решту 20 % нереалізованих товарів поширюється та ж закономірність.

Цільовий сегмент – той ринковий сегмент, на який фірма орієнтує свою діяльність.

Недиференційований маркетинг – базується на процесі ринкового агрегування, тобто розглядає ринок як єдину однорідну сукупність споживачів. Передбачає розробку єдиного стандартизованого комплексу маркетингу для всіх потенційних споживачів даного товару.

Товарно-диференційований маркетинг – передбачає охоплення декількох сегментів ринку й розроблення для кожного з них окремого комплексу маркетингу.

Концентрований маркетинг – орієнтований на вузьку специфічну групу споживачів через спеціалізований комплекс маркетингу, спрямований на задоволення потреб саме цього сегмента.

Позиціювання – забезпечення товарові чітко відокремленого від інших товарів місця на ринку та у свідомості цільових споживачів.

Схема позиціювання – схема, в якій за ознаками диференціації визначено місце позиційованого товару та позиції основних конкурентів. Позиції товарів у схемі визначаються через сприйняття споживачами конкурентних товарів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+