Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. 9. Досвід іноземних корпорацій

Важливо відзначити, що ДН розвивається не тільки в рамках національних систем навчання, але і окремими ко­мерційними компаніями з переважною орієнтацією програм на підготовку в області бізнесу, які складають четверту час­тину всіх програм вищої освіти. Власні навчальні корпора­тивні мережі були створені такими компаніями, як IBM, GENERAL MOTORS, FORD, FEDERAL EXPRESS, Газпром, Федеральне казначейство Росії і інші. Сьогодні багато ком­паній переглядають статус освітніх підрозділів в своїх структурах. Керівництво підприємств все більше розглядає інвестиції в навчання нарівні з інвестиціями в науково-дослідні розробки. Традиційна система навчання, яка при­пускає відривання службовця на певний період від робочого місця, і, отже, веде до втрат для компанії, виявляється не­прийнятною. Крупні підприємства часто мають підрозділи, філіали у всьому світі і мають навчати персонал в різних країнах. Крім того, навчання має відбуватися швидкими темпами, щоб не стримувати процес впровадження і ре­алізації нових товарів на ринку. Послуги з навчання персо­налу мають надаватися одночасно з появою нових розробок підприємства. Це приводить до необхідності децентралізації навчання, яке здійснює підприємство. Воно дозволяє уник­нути переміщення персоналу в центр навчання і тим самим отримати виграш в часі, економію витрат на транспорт і відривання персоналу від роботи. Таким чином, викорис­тання ДН — це шанс для крупного підприємства забезпечи­ти швидке впровадження на ринок нових товарів в умовах постійної модернізації виробництва.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+