Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА

Контрагентом споживача (покупця) на ринку є продавець. Оскільки в сучасному суспільстві абсолю­тна більшість товарів є результатом виробничої ді­яльності, то за продавцем обов'язково стоїть вироб­ник. Використовуючи обмежені ресурси (працю, ка­пітал, землю та підприємницькі здібності), він ор­ганізовує виробництво певного обсягу продукції та постачає й на ринок. Чим же керується виробник, вибираючи товар для виробництва, визначаючи обсяг його поставок на ринок, які фактори можуть впли­нути на кількість запропонованих товарів, як дося­гається рівновага виробника? Для відповіді на ці важ­ливі для економічної теорії та господарської практи­ки запитання слід розпочати аналіз із з'ясування суті самого процесу виробництва.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

5. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА