Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5.1. Сутність податків. Підсистема оподаткування підприємств України та її функції.

   Податки — це обов'язкові платежі, які встановлюються державою для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, що забезпечують фінансування державних витрат. Обов'язкові платежі перераховуються в бюджет і можуть здійснюватися в таких формах: податки, збори, цільові відрахування, плата за ресурси (рентні платежі).

         Всі обов'язкові платежі формують систему оподаткування України. Система оподаткування — це сукупність податків і зборів у бюджети різних рівнів, а також у державні цільові фонди. Податкова підсистема України для юридичних осіб має двохрівневу структуру.

Перший рівень — загальнодержавні податки та збори. Сюди входять:

·        прямі податки — на прибуток, на землю, на нерухоме майно, з власників транспортних засобів;

·        непрямі податки — податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір (АЗ), мито;

·        збори — відрахування на пенсійне та соціальне страхування, відрахування в іноваційний фонд, рентні збори, відрахування на фінансування дорожнього господарства і т.і.

Другий рівень — місцеві податки:

·        податки — комунальний податок, податок на рекламу;

·        збори — за використання місцевої символіки, за проїзд по прикордонним областям, за проведення аукціонів, лотерей, конкурсних розпродаж, за парковку автотранспорту, за право проведення теле- і кінозйомок і т.і.

         Основні функції податкової системи.

1.     Мобілізація коштів у розпорядження держави.

2.     Формування централізованих фінансових ресурсів.

3.     Регулювання підприємницької діяльності.

Двома головними групами податків є прямі і непрямі. Непряме оподаткування відрізняється від прямого тим, що базою для нього є не безпосередній результат господарської діяльності — прибуток, а те, за рахунок чого цей прибуток формується. Крім того, непрямий характер податків міститься і в тому, що підприємство де-факто не сплачує такий податок. Оскільки він входить в ціну товару, то його сплачує кінцевий споживач.