Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5.2. Податок на прибуток, як головний прямий податок

   Головним прямим податком є податок на прибуток. Об'єктом оподаткування є фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. Знаходиться як валові доходи за мінусом ПДВ – валові витрати за мінусом ПДВ – амортизація. Загальна ставка оподаткування 30%, але є виключення в її тотальному використанні. В страховій діяльності:

·        3% валового доходу (крім доходу від страхування і перестрахування життя);

·        6% валового доходу за довгострокового розторгнення договору про страхування життя;

·        15% валового доходу нерезидентів від перестрахування ризиків на території України.

         В інших видах діяльності:

·        50% від 30%-ної ставки при реалізації іноваційного продукту, заявленого в іноваційних центрах;

·        15% прибутку нерезидентів, що не мають представництв на території України;

·        6% прибутку нерезидентів, що виплачуються резидентами, як оплата вартості фрахту транспортних засобів.

Декларація про сплату податку на прибуток подається до 25 числа місяця наступного за звітним, а сплата здійснюється — до 20 числа. Нерезиденти обчислюють і сплачують податок на прибуток щоквартально.