Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5.3. Непряме оподаткування та непрямі податки

  Головним непрямим податком є податок на додану вартість. Доданою вартістю є виручка від реалізації за мінусом матеріальних витрат або заробітна плата плюс прибуток. Реальна сума ПДВ, що перераховується в бюджет визначається як різниця між сумою ПДВ з реалізації і накопиченними сумами ПДВ по запасам і витратам.

Об'єктом оподаткування ПДВ є реалізація українських та імпортних товарів, а також вивезеня товарів за митну територію України для споживання. Такі товари роботи та послуги оподатковуються по ставці 20%. 0% -на ставка застосовується до:

·        експортних товарів;

·        продажу товарів в зонах митного контролю;

·        надання транспортних послуг за межами України;

·        продажу вугілля та продуктів його збагачення;

·        продажу вугільних і торфяних брикетів;

·        продажу електроенергії.

Сплачується ПДВ не пізніше 20 числа наступного місяця після звітного періоду.

         Акцизний збір — це непрямий податок, що встановлюється на високорентабельні і монопольні товари та включається в їх ціну. Платниками є виробники товару і імпортери. Об'єктами оподаткування є обороти від реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів, митна вартість імпортних товарів придбаних за іноземну валюту та обороти з реалізації конфіскованого, безгоспного, чи заставленого майна.

АЗ визначається в твердих ставках з одиниці реалізованого товару в ЕКЮ або у відсотках до обороту. Сплачується АЗ в гривнях по курсу Національного банку України, що діяв на перший день кварталу, в якому відбулася реалізація товару, якщо товари вироблені і реалізовані в Україні. Для імпортних товарів АЗ сплачується в гривнях за курсом Нацбанку на день подання митної декларації. АЗ сплачується в основному до 15 числа кожного місяця після звітного. Якщо обороти в минулому році більше 25 тис.грн., то 15, 25 і 5 числа. По продажу спирту і алкогольних виробів — не пізніше трьох днів від реалізації. По тютюновим товарам — до 16 числа наступного місяця.

         Мито — непрямий податок, що справляється з товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний контроль України.