Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1. Суть та склад товарних запасів торговельного підприємства

Забезпечення безперервності процесу реалізації товарів та обслуговування покупців потребує створення на торговельному підприємстві певного обсягу товарних запасів.

Товарний запас – являє собою масу товарів, призначену для наступного продажу та здійснення безперебійної торгівлі, що знаходиться в сфері обігу в процесі переміщення від виробництва до споживання.

В процесі переміщення товарні запаси сфери обігу набувають різних форм:

 

запаси готової продукції на складах підприємств-виробників → товари в дорозі від виробника до оптової ланки → товарні запаси на складах гуртової торгівлі та інших збутових посередників → товари в дорозі від гуртової до роздрібної ланки торгівлі → запаси підприємств роздрібної торгівлі (на складах та в торговельному залі).

  

Необхідність утворення товарних запасів обумовлена такими причинами:

1)    невідповідність часу споживання та виробництва товарів;

2)    сезонністю виробництва та споживання окремих видів товарів;

3)    нерівномірністю розміщення виробництва і районів споживання товарів;

4)    необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий;

5)    необхідністю утворення страхових резервів для згладжування можливих непередбачуваних коливань в попиті та пропозиції товарів, обумовлених різними факторами.

 

Класифікація товарних запасів:

1) за призначенням запасів:

- запаси поточного зберігання;

- запаси сезонного зберігання;

- запаси попереднього (дострокового) завозу;

- запаси цільового призначення;

 

2) залежно від місця формування:

- запаси роздрібної торгівлі;

- запаси оптової торгівлі;

- запаси товарів у дорозі;

 

3) залежно від асортиментної структури запасів – запаси за товарними групами;

 

4) залежно від моменту та характеру оцінки:

- початкові (вхідні) товарні залишки, що характеризують розміри товарних запасів, які фактично склалися на початок певного періоду;

- вихідні, які характеризують розміри товарних запасів, що фактично склалися на кінець певного періоду;

- середні товарні запаси, які характеризують розміри товарних запасів протягом певного періоду та розраховуються по середній арифметичній чи середній хронологічній;

- планові (прогнозні) товарні запаси, які підприємство планує або очікує забезпечити на певну дату;

 

5) за відношенням до зміни обсягу товарообігу (за чутливістю до зміни товарообігу):

- умовно-змінна частина запасів (розмір обумовлюється розміром та динамікою товарообігу);

- умовно-постійна частина запасів (представницький асортиментний набір, що має постійно знаходитися в торговельній мережі підприємства, запаси цільового призначення);

 

6) залежно від регулярності поповнення:

- запаси товарів регулярного поновлення та витрат;

- запаси регулярного поновлення, але сезонного використання;

- запаси сезонного формування та регулярного використання;

- запаси періодичного поновлення;

 

7) в залежності від попиту на споживчі товари:

- запаси, що відповідають параметрам попиту;

- запаси, що не відповідають параметрам попиту (неходові товари, залежалі товари, товари, завезені понад норму)

 

8) відповідно до нормативу:

- запаси у межах нормативу;

- понаднормативні запаси („заморожування” оборотних коштів, зростанні витрат обігу);

- запаси менше нормативу (призводить до порушення ритму продажу, неотримання належного обсягу товарообігу та прибутку, формування незадоволеного попиту населення).    

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+