Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2. Показники, що характеризують стан товарних запасів

Для обліку, аналізу та планування товарних запасів використовують різні показники:

1) абсолютні:

- натуральні (кг, т, одиниці);

- вартісні (поточні або порівняльні ціни);

2) відносні:

- період обертання у днях обороту;

- швидкість обертання у разах обороту;

- рівень ТЗ, у % до обороту.

Час обігу товарів визначає тривалість перебування товарів у вигляді товарного запасу; характеризує час для його повного оновлення.

Швидкість обігу характеризує скільки разів протягом певного періоду поновлюються ТЗ.

 

Оборотність ТЗ:

- у днях (час обігу товарів):

 

До = (ТЗ * Дн) / Т, або До = ТЗ / От

 

ТЗ – середні товарні запаси, От – одноденний товарообіг, Дн – кількість днів у періоді.

 

- у разах (кількість оборотів):

 

Ко = Т / ТЗ, або Ко = Дн / До

 

Показники часу і швидкості обертання знаходяться у зворотному зв’язку. Чим більша швидкість обертання за період, тим менше часу необхідно для реалізації середнього ТЗ.

Середні ТЗ розраховуються за середньою арифметичною або середньою хронологічною.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+