Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5.2. Показники, що характеризують стан товарних запасів

Для обліку, аналізу та планування товарних запасів використовують різні показники:

1) абсолютні:

- натуральні (кг, т, одиниці);

- вартісні (поточні або порівняльні ціни);

2) відносні:

- період обертання у днях обороту;

- швидкість обертання у разах обороту;

- рівень ТЗ, у % до обороту.

Час обігу товарів визначає тривалість перебування товарів у вигляді товарного запасу; характеризує час для його повного оновлення.

Швидкість обігу характеризує скільки разів протягом певного періоду поновлюються ТЗ.

 

Оборотність ТЗ:

- у днях (час обігу товарів):

 

До = (ТЗ * Дн) / Т, або До = ТЗ / От

 

ТЗ – середні товарні запаси, От – одноденний товарообіг, Дн – кількість днів у періоді.

 

- у разах (кількість оборотів):

 

Ко = Т / ТЗ, або Ко = Дн / До

 

Показники часу і швидкості обертання знаходяться у зворотному зв’язку. Чим більша швидкість обертання за період, тим менше часу необхідно для реалізації середнього ТЗ.

Середні ТЗ розраховуються за середньою арифметичною або середньою хронологічною.