Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5.2. Правила страхування

Правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування. Вони повинні містити:
· перелік об'єктів страхування;
· порядок визначення розмірів страхових сум та (або) розмірів страхових виплат;
· страхові ризики;
· виключення із страхових випадків і обмеження страхування;
· строк та місце дії договору страхування;
· порядок укладення договору страхування;
· права та обов'язки сторін;
· дії страхувальника у разі настання страхового випадку;
· перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків;
· порядок і умови здійснення страхових виплат;
· строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат;
· причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування;
· умови припинення договору страхування;
· порядок вирішення спорів;
· страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування життя;
· страхові тарифи та методику їх розрахунку за договорами страхування життя;
· особливі умови.
У разі, якщо страховик запроваджує нові правила страхування чи коли до правил страхування вносяться зміни та доповнення, страховик повинен подати ці нові правила, зміни та доповнення для реєстрації до Уповноваженого органу. Він право відмовити у видачі ліцензії та реєстрації правил чи змін та доповнень до них, якщо подані правила страхування або зміни чи доповнення до них суперечать чинному законодавству, порушують чи обмежують права страхувальника або не відповідають вимогам 17 статті Закону України «Про страхування».