Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.4. Основні поняття до теми 5

Основні поняття до теми 5

Маркетингова товарна політика – комплекс заходів щодо розробки та обслуговування товару, формування товарного асортименту, маркування товару та зняття застарілих товарів з ринку.

Товар – усе, що запропоноване на ринку для продажу, привернення уваги, споживання чи використання і задовольняє певні потреби споживачів.

Якість – сукупність властивостей продукції, що характеризують її призначення, особливості, корисність і здатність задовольняти конкретні потреби споживачів.

Конкурентоспроможність продукції –здатність її бути виділеною споживачем з аналогічних товарів, які пропонуються на ринку фірмами-конкурентами.

Концепція товару – спосіб перетворення ідеї товару в конкретно створений виріб.

Пробний маркетинг – ринкове тестування товару в межах певного ринку протягом визначеного часу.

Елімінування товару – зняття застарілого товару з ринку.

Товарна марка – сукупність елементів, які використовуються фірмою для ідентифікації своїх товарів та диференціації її від товарів-конкурентів.

Знак на товари та послуги – частина товарної марки або вся марка, зареєстрована у встановленому порядку й підлягає юридичному захисту.

ОСНОВНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. У чому сутність і мета товарної політики?

2. Яка основна ідея оцінки якості та конкурентоспроможності продукції?

3. У чому сутність концепції життєвого циклу товару та маркетингової стратегії на різних етапах життєвого циклу товару?

4. У чому сутність основних етапів процесу розробки нових товарів? Які основні ризики пов'язані з розробкою товарів?

5. Які рішення приймаються в системі управління товаром щодо торгової марки, товарного асортименту й товарної номенклатури?

6. Які основні товарні стратегії може застосувати у своїй діяльності фірма?

У чому полягає їхня сутність?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+