Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.4. Стратегія управління товарними запасами

Стратегічне управління товарними запасами – це комплекс заходів, спрямованих на формування та підтримання їх оптимального розміру, виходячи із загальної стратегії підприємства.  

Основні цілі формування ТЗ на ТП:

1)                     забезпечення стійкості асортименту та ритмічності здійснення торгово-технологічного процесу для безперервної реалізації товарів покупцям та найбільш повного задоволення їх попиту;

2)                     накопичення товарів сезонного попиту, сезонного виробництва, дострокового завозу та цільового призначення;

3)                     здійснення операцій з оптовими (дрібнооптовими) партіями товарів в періоди вигідної торгової кон’юнктури на ринку (зростання попиту при зменшенні товарної пропозиції);

4)                     запобігання знеціненню вільних грошових коштів підприємства в умовах інфляційної економіки.

 

Стратегічне управління ТЗ здійснюється в наступній послідовності:

1 етап – визначення цілей формування ТЗ;

2 етап – створення інформаційної бази управління ТЗ;

3 етап – аналіз стану та ефективності формування ТЗ;

4 етап – нормування ТЗ;

5 етап – розробка плану формування ТЗ;

6 етап – план формування ТЗ відповідає:

- формуванню запасів;

- фінансовим можливостям;

- матеріально-технічній базі;

7 етап – прийняття плану та здійснення його реалізації;

8 етап – оперативне регулювання та контроль за створенням ТЗ.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+