Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.5. Аналіз товарних запасів

Дані про обсяг та структуру ТЗ та т/о підприємства знаходяться у формі №3-торг „Звіт про надходження, продаж та залишок товарів”, формі №1 „Баланс”.

Послідовність аналізу ТЗ:

1) аналіз динаміки ТЗ: проводиться розрахунок показників динаміки ТЗ:

·        абсолютні і відносні зміни;

·        темпи росту і приросту ТЗ;

·        показники, що характеризують співвідношення темпів росту ТЗ до темпів росту т/о;

·        ТЗ на 1 грн. т/о;

2) аналіз факторів, що впливають на розмір ТЗ – основними факторами є обсяг товарообігу та обіговість товарів в днях:

- вплив на розмір ТЗ зміни обсягу т/о (∆ТЗт/о):

 

                (Т1 – Т0) * ПО0

∆ТЗт/о =  ———————;

                                      Д

 

- впив на розмір ТЗ періоду обіговості (∆ТЗпо):

 

              (ПО1 – ПО0) * Т1

∆ТЗпо =   ———————;

                                    Д

 

Т1,Т0 – обсяг товарообігу відповідно звітного та минулого періодів;

ПО1, ПО0 – період обороту ТЗ у днях відповідно у звітному та минулому періодах;

Д – тривалість періоду в днях;

 

3) аналіз сезонних коливань ТЗ:

- індекс коливання сезонності ТЗ за періодами року:

 

            ТЗіm

Ісез = ——— * 100;

             ТЗn

 

де ТЗіm – середній розмір ТЗ на і-ту дату (період) протягом n-го періоду;

     ТЗ n – середній розмір ТЗ за n-й період.

Порівнюючи індекси сезонності різних періодів визначають тенденцію або коливання ТЗ по сезонах.

 

4) аналіз асортиментної структури - при цьому розраховують показники аналізу за окремими товарними групами:  

·        асортиментна структура запасів, у % від загального обсягу:

                            ТЗА

Стр. ТЗ = ——— * 100%

                   ∑ТЗ

 

А – певна група товарів;

·        швидкість обертання кожної товарної групи;

·        час обертання по кожній товарній групі;

·        відповідність фактичних товарних запасів нормативу (в сумі та в днях обороту);

 

5) аналіз якості ТЗ:

- питома вага неходових та залежалих товарів в загальній сумі запасів;

- темпи росту неходових та залежалих товарів;

- середній розмір уцінки товарів;

 

6) аналіз обіговості ТЗ:

·        визначення показників обіговості , тобто часу та швидкості обертання;

·        порівняльний аналіз обіговості по групах товарів та в цілому по підприємству;

·        визначення впливу факторів на величину обіговості;

·        оцінка втрат від сповільнення обіговості запасів;

 

7) оцінка ефективності управління ТЗ – проводиться за допомогою інтегрального показника ефективності управління ТЗ:

 

 

Ітз = √Іпотз * Іртз ;

 

Іпотз – темп зміни обіговості товарів;

Іртз – темп зміни рентабельності ТЗ.

            

              О1

Іпотз = ———;

              О0

 

О0, О1 – показники обіговості за минулий та звітний періоди;

 

               Р1

Іртз  = ———;

               Р0

 

Р1, Р0 – рентабельність ТЗ за звітний та минулий періоди;

 

           П

 Р  =  ——;

          ТЗ

 

П – прибуток.

 

Зростання інтегрального показника свідчить про покращення використання ТЗ на торговельному підприємстві.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+