Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.6. Нормування і планування товарних запасів

На ТП проводиться нормування ТЗ в результаті чого розробляються нормативи ТЗ за кожною товарною групою.

Мета нормування ТЗ – визначення їх оптимальних розмірів для забезпечення планового обсягу т/о, створення необхідних матеріальних передумов для ритмічного та безперебійного продажу товарів при найменших витратах по їх формуванню, зберіганню, регулюванню.

Принципи нормування ТЗ: оптимальність, надійність, науковість, реальність, ефективність.

При нормуванні ТЗ використовують наступні методи:

1) економіко-статистичний метод – полягає у по елементному розрахунку нормативу ТЗ;

2) метод експертних оцінок – заснований на експертній (суб’єктивній) оцінці перспектив розвитку т/о, попиту споживачів, швидкості обертання товарів та дій основних факторів;

3) метод техніко-економічних розрахунків – передбачає розробку потоварного нормативу за окремими видами запасів;

4) економіко-математичні методи – базуються на інструментарії математичної статистики.

На практиці найбільше застосовується метод техніко-економічних розрахунків. При цьому методі потоварний норматив ТЗ включає наступні види (елементи):

1) товарний запас (поточна реалізація товарів):

·        робочий запас:

-         представницький асортиментний набір;

-         запас на одноденну реалізацію;

-         запас на час приймання та підготовки товарів до продажу;

·        запас поточного поповнення;

2) страховий запас – створюється для забезпечення безперебійної торгівлі на випадок перебоїв у постачанні або стрімкого росту попиту.

Представницький асортиментний набір – це ТЗ, що знаходиться в торговому залі і призначений для забезпечення оптимальної кількості різновидів товарів.

Робочий запас у днях обороту визначається так:

 

                                         ∑m * Ці

РЗ = Зас + Зор + Зпідг = ————— + 1 + Зпідг

                                                     То

 

m – кількість різновидів товарів;

Ці – середня ціна;

То – середньоденна реалізація товарів.

 

Запас поточного поповнення створюється для забезпечення регулярної торгівлі в періоди між черговим постачанням товарів.

Розрахунок норми запасу поточного поповнення:

             t                          m

Зпп =  —— ;         t = r —— ; 

                     2                         n

 

t – період завозу товару;

r – середня частота завозу товарів;

m – кількість різновидів товарів, які повинні бути в асортименті магазину;

n – кількість різновидів товару, що надходять в середньому в одній партії.

Загальна норма ТЗ у днях обороту:

 

Нд = Зас + Зор + Зпідг + Зпп + Зстрах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+