Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5.7. Питання для самоперевірки

5.7. Питання для самоперевірки

 

Сутність і логіка діагностики конфлікту.

Критерії діагностики конфлікту.

Послідовність процесу діагностики конфлікту.

Категорії для опису конфлікту.

Етапи аналізу конфліктів.

Необхідність інформаційного забезпечення для дослідження конфліктів.

Сутність методики картографії.

Етапи методики картографії.

Переваги методики картографії.

Модульна методика та її можливості.

Якісні методи моделювання конфліктів.

Сутність конфліктної поведінки.

Принципи конфліктної поведінки.

Структурні складові конфліктної поведінки.

Характеристика основних учасників конфлікту.

Типологія учасників конфлікту.

Мотиви й потреби в конфлікті.

Образ конфліктної ситуації та ступінь відповідності її реальності.

Сутність і фактори перекручування конфліктної ситуації.

Варіанти взаємодії сторін у конфліктній ситуації.

Причини відходу від конфліктної поведінки.

Стилі поведінки учасників конфлікту.

Типи «важких» у спілкуванні людей.

Стратегії поведінки в конфлікті.

Стратегії урегулювання конфлікту.

Вибір тактики залежно від стратегії поведінки в конфлікті.

Основні види тактик впливу на опонентів у конфлікті.