Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.8. Контрольні питання

Контрольні питання

Що означає планування в менеджменті?

Які завдання планування в менеджменті?

Що означає стратегічне планування в менеджменті?

Які складові має стратегічне планування в менеджменті?

Що означає визначення основної мети в стратегічному плануванні?

Як використовується СВOT-аналіз при стратегічному плануванні?

Що означає аналіз наявних можливостей у діяльності господарства і непередбачених ситуацій при розробці стратегічного плану?

З якою метою і як здійснюється розробка альтернативного плану при стратегічному плануванні?

Чим характеризується внутрішнє середовище менеджменту аграрних підприємств?

Чим характеризується зовнішнє середовище менеджменту аграрних підприємств?

Як використовується виробнича функція при плануванні в менеджменті?

Яким чином класифікація виробничих витрат пов’язана з плануванням у менеджменті?

Як класифікуються виробничі витрати з метою оцінки запасів, визначення собівартості реалізованої продукції та фінансових результатів діяльності підприємства?

Як класифікуються виробничі витрати з метою прийняття поточних та перспективних управлінських рішень і планування?

Як класифікуються виробничі витрати з метою забезпечення контролю й регулювання?

Як класифікуються витрати за економічними елементами?

Як класифікуються витрати на контрольовані та неконтрольовані?

Як здійснюється класифікація витрат за економічною роллю у процесі виробництва?

У чому полягає зв’язок витрат з об’єктом їх планування й обліку?

Що означають релевантні й нерелевантні витрати і доходи?

Що означають маржинальні та інкрементні витрати і доходи?

Як формулюється правило максимізації прибутку?

Як формулюється правило мінімізації збитків?

Чим характеризується контроль у менеджменті?

Які три основні причини необхідності контролю в менеджменті?

Які три основні процедури контролю в менеджменті?

Яку форму можуть мати стандарти контролю?

Які є форми контролю?

Які функції поточного контролю?

Як здійснюється наступний контроль?

Яка мета проведення заключного контролю?

Яка роль організації документообігу при внутрігосподарському контролі?

У чому полягає методика планування та бюджетування діяльності підрозділу?

Які етапи впровадження системи контролю за виробничо-господарською діяльністю центрів відповідальності?

Яка роль виробничих звітів у процесі внутрігосподарського кон­тролю?

Які основні напрями контролю за виконанням планових завдань у центрах відповідальності?

Що означає забезпечення найефективнішого співвідношення між ресурсами і цінами на них при максимізації прибутку?

Що означає бюджетне планування в менеджменті та які є види бюджетів?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+