Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. 7. Склад електронної бібліотеки

За змістом:

>  ЕБ є універсальною за змістом і включає усі види документів.

>  Хронологічні рамки для документів, що включаються в ЕБ, не встановлюються.

>  ЕБ формується як на основі сформованих колекцій ви­

дань (карти, ноти, книги визначеного періоду), так і
шляхом формування нових електронних колекцій —
тематичних, хронологічних, предметних, а також за
ознакою цінності.

>  У ЕБ включаються електронні колекції, що створюють­
ся для інформаційного забезпечення великих ком­
плексних програм або проектів (особливо державного
або міжнародного значення), актуальних проблем роз­
витку людського суспільства і навколишнього середо­
вища, включаючи електронні колекції для підтримки
конкретних досліджень і розробок, наприклад, міждис­
циплінарних.

За ступенем доступності:

>  власне інформаційні масиви, встановлені в мережі
Інтернет/Інтранет;

>  архіви — інформаційні масиви, не встановлені в ме­
режі Інтернет/Інтранет;

>  резервні копії.

За видами надання інформації:

> електронні текстові еквіваленти друкованих видань —
книг, журналів і інших, коли передбачається, що текс­
това інформація, яка міститься в них, дана у формі, що
допускає посимвольну обробку (окремі фрагменти в та­
ких еквівалентах видань можуть бути представлені як
цілісні графічні образи);

>  електронні образи друкованих видань або рукописних
матеріалів, елементи яких (наприклад, сторінки, ма­
люнки, фотографії і т. д.) представляються як цілісні
графічні образи;

>  бази даних, що відповідають вимогам, пропонованим
до електронних видань;

>  нові форми публікацій — електронні оголошення, ма­
теріали електронних конференцій,  електронні пре­
принти, електронні повідомлення і деякі інші види, до­
ступні споживачам через телекомунікаційні мережі;

>  спеціальні видання:  електронні публікації аудіо- і
відеоінформація.

Екстраполяція наявних тенденцій в інформаційній об­ласті дозволяє зробити висновок, що бібліотека як суспіль­ний інститут має реальні шанси не тільки вижити, але і до­сягти успіху в інформаційну еру тільки тоді, якщо зробить роботу з цифровими масивами даних невід'ємною частиною своєї діяльності. Робота ця має вестися одночасно в декількох напрямках.

Перший з них пов'язаний з наданням читачам доступу до цифрових масивів, що існують за межами бібліотеки. Ре­алізація його пов'язана з забезпеченням читачам доступу до Інтернету та кваліфікованого консультування при пошуку інформації в кіберпросторі. У цьому простежується продов­ження ролі бібліотеки, як інформаційного посередника в нових умовах.

Другий напрямок включає надання в мережі власних да­них і обслуговування користувачів через Інтернет. Ця лінія одержує втілення при створенні бібліотечних Веб-серверів, з розміщенням на них корисної інформації, включаючи власні електронні каталоги і повні тексти документів у цифровому вигляді. До того ж примикає і розвиток системи електронної доставки документів, якщо розділи книг і статті з періодики з фондів бібліотек пересилаються віддаленому користувачеві на його вимогу в електронному вигляді.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+