Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. 8. Принципи, джерела й організація комплектування електронної бібліотеки

Бібліотека має формувати електронні колекції, з одного боку, на основі своїх особливо цінних колекцій документів у традиційному сенсі, визначаючи їхню цінність з погляду роз­витку світової і вітчизняної культури. З іншого боку, ство­рення конкретного інформаційного продукту може визнача­тися попитом користувачів, підтриманням відповідним фінансуванням. В другому випадку перешкодами можуть служити тільки порушення законодавства або морально-етичних норм.

Визначаються такі основні джерела комплектування по­вних текстів документів для ЕБ:

-    одержання електронних документів із зовнішніх дже­
рел (сайти в Інтернеті, придбання електронних документів
на оптичних компакт-дисках, передача повних текстів доку­
ментів у електронній формі авторами/правовласниками);

-    сканування документів з фонду публічних бібліотек сто­
ронніх організацій на основі договорів;

-    створення електронних документів, що не мають «папе­
рових» аналогів у публічній бібліотеці.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+