Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. ВИТРАТИ І ВИПУСК

У попередній темі були з'ясовані залежності між затратами факторів виробництва у натуральному вираженні (людино-години праці та машино-години ка­піталу) та обсягами виробленого продукту, який опи­сується виробничою функцією. Однак у ринкових умо­вах, коли виробництво носить товарний характер, затрати факторів виробництва отримують вартісне вираження. При цьому затрати факторів виробництва трансформуються у витрати виробництва. Тому на­самперед потрібно з'ясувати суть і способи виміру їх.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

6. ВИТРАТИ І ВИПУСК