Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

У попередній темі були з'ясовані залежності між затратами факторів виробництва у натуральному вираженні (людино-години праці та машино-години ка­піталу) та обсягами виробленого продукту, який опи­сується виробничою функцією. Однак у ринкових умо­вах, коли виробництво носить товарний характер, затрати факторів виробництва отримують вартісне вираження. При цьому затрати факторів виробництва трансформуються у витрати виробництва. Тому на­самперед потрібно з'ясувати суть і способи виміру їх.