Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ і ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ

Ядром автоматизації в банківській справі є автоматизована банківська система (АБС), що функціонально забезпечує виконання банківських операцій, їх облік та отримання всіх необхідних в роботі форм звітності. Від можли­востей даної системи залежить швидкість і в певній мірі якість обслуго­вування клієнтури, ефективність роботи працівників та апарату управління, успішність банку загалом. Велика частка цієї успішності залежить від того як оперативно та достовірно здійснюються банківські операції та відобра­жаються в інформаційній базі для обробки, консолідації тощо з метою на­дання своєчасної інформації для прийняття управлінських рішень. В умовах, коли банк складається з великої кількості територіально-розприділених по регіону чи країні філій є необхідність створення АБС на базі сучасних технологій як наприклад клієнт/сервер, WEB, SQL тощо.

 

6.1.  Аналітичний погляд на стан розвитку автоматизованих банківських систем.

6.2.  Схеми побудови автоматизованих банківських систем.

6.3.  Структура та характеристика складових частин АБС.

6.4.  Особливості автоматизації процесу кредитування в банках.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

6. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ і ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ