Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1. Сутність маркетингової цінової політики, основні завдання та фактори, що її визначають

Навчальні цілі теми

Розкрити значення ціни товару в умовах ринкових відносин;

Пояснити зміст цінової політики;

Розглянути етапи процесу ціноутворення на підприємстві;

Визначити цілі ціноутворення залежно від загальних маркетингових цілей;

Пояснити, які фактори і як впливають на ціноутворення в конкретних ринкових умовах;

Розкрити зміст маркетингових цінових стратегій.

1. Сутність маркетингової цінової політики, основні завдання та фактори, що її визначають

Маркетингова цінова політика – комплекс заходів фірми, до якого відноситься формування ціни, знижок, умов оплати за товар, реалізація якого покликана забезпечити задоволення потреб споживачів і отримання фірмою прибутку, а також вирішення стратегічних завдань фірми. Основна кінцева мета – одержання максимального прибутку. Проміжними цілями можуть бути: захист на ринку своїх позицій, вихід на ринок з новим товаром, швидке відшкодування виробничих витрат.

З маркетингової точки зору, ціна – це сума тих цінностей, які споживач віддає за право володіння певними товарами чи послугами.

Історично склалося так, що ціна завжди була основним фактором, який визначає вибір покупця. Це твердження характерне для країн з низькою купівельною спроможністю населення і продуктів типу товарів широкого вжитку. Однак останнім часом здійснюють вагомий вплив на вибір покупців нецінові фактори.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

6.1. Сутність маркетингової цінової політики, основні завдання та фактори, що її визначають