Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

6.1. Сутність та структура оборотних коштів

   Обортні кошти (капітал) — це кошти, що авансовані в оборотні активи. Таким чином вони є грошовим наповненням конкретних видів активів. Розрізняють склад і структуру оборотних активів. Склад оборотних активів — це сукупність окремих їх елементів. Структура оборотних активів — це питома вага вартості окремих статей оборотних активів у їх загальній сумі.

Оборотні активи складаються з двох основних груп:

         1.Оборотні виробничі фонди:

·        виробничі запаси — матеріали, придбані напівфабрикати, паливо, запчастини, тара, малоцінні і швидкозношувальні предмети;

·        оборотні фонди у виробництві — незавершене виробництво, власні напівфабрикати, витрати майбутніх періодів.

         2.Фонди обігу:

·        готова продукція (товарні запаси) на складі і в дорозі;

·        кошти в розрахунках (дебіторська заборгованість);

·        грошові кошти;

·        короткострокові фінансові інвестиції.