Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

6.2.Способи визначення потреби в оборотних коштах

  При визначенні потреби в оборотних коштах на підприємстві використовують інструменти нормування і планування. Нормування — це процес визначення оптимального розміру певного виду актива, що нормується, у співвідношенні, як правило, з обсягом діяльності, для забезпечення сталої і ефективної роботи підприємства. Нормування є інструментом планування. Тому планування значно ширше поняття. Планування може здійснюватися як на основі нормування, під плановий обсяг продаж, так і виходячи з конкретних потреб, їх оптимізації, розроблених на підприємстві цільових установок або у зв'язку з умовами зовнішнього середовища, що змінилися. По результатам оптимального планування можуть бути переглянуті поточні нормативи. Нормування, як простіший інструмент, ніж оптимальне планування часто використовується як інструмент контролю за ефективністю поточної діяльності підприємства.

         Нормування оборотних коштів передбачає врахування наступних факторів:

1.     Умови поставок товарно-матеріальних цінностей — кількість постачальників,  ритмічність поставок, асортимент однієї партії і кільуість партій, що формують повний асортимент, форми розрахунків з постачальниками; ймовірність затримок в поставках і таке інше.

2.     Особливості організації процесу виробництва — тривалість виробничого циклу, характер розподілу витрат на протязі цього циклу, асортимент продукції, що виробляється і т.і.

3.     Умови реалізації продукції — кількість споживачів і їх віддаленість,  призначення продукції, умови її транспортування, форми розрахунків за відвантажену продукцію.

         Процес нормування здійснюється у такій послідовності:

·        визначаються норми запасів по статтям оборотних активів, що нормуються;

·        встановлюється одноденне витрачання матерівльних цінностей;

·        визначається норматив оборотних коштів по кожній статті в грошовому виразі;

·        розраховується сукупний норматив;

·        визначаються норми і нормативи по окремим статтям оборотних коштів для підрозділів підприємства.

Значення нормування полягає у:

·        забезпеченні неперервності роботи підприємства;

·        забезпеченні ефективності використання оборотних коштів;

·        контролі за виконанням плану виробництва і реалізації продукції;

·        в укріпленні режиму економії;

·        в мінімізації господарського ризику.